Psykoterapigruppen Orions utbildningar

Vi skräddarsyr och anpassar våra utbildningar efter era behov. Nedan kan ni läsa mer om utbildningar som vi erbjuder, men tveka inte att tillfråga oss även om andra tematiska inriktningar.

 

Aktuellt just nu:


Inspirationsföreläsning om ACT –
Acceptance and Commitment Therapy

Föreläsningen hålls online

Datum: 2022-12-06

Tid: 10:15 – 11:45

Pris/pers: 395 kr exkl. moms

Läs mer om utbildningen och anmälan här.

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI)

Inspirationsföreläsning på 90 min eller grundkurs på 3 dagar

Välkommen på en utbildning i metoden Motiverande Samtal (MI). MI är en personcentrerad kommunikationsform med syfte att underlätta förändring. 

Läs mer här

 

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Inspirationsföreläsning 90 minuter eller grundkurs på 2 dagar

Välkommen på en utbildning i metoden ACT. ACT är en behandlingsform som vanligen används vid terapeutisk behandling och har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk metod.

Läs mer här

Svåra samtal

Svåra samtal

Från 90 min - heldag

Att arbeta inom socialtjänsten innebär ofta att ha svåra samtal. Hur kan vi arbeta med att nå personer vi möter innan vi riskerar att hamna i en negativ spiral?

Läs mer här

Kroppspråkets makt i mötet

Kroppspråkets makt i mötet

Från 90 min - heldag

Det kroppsliga minnets kunskaper kan vara en tung börda eller bli till en rik källa av information.

Denna föreläsning riktar sig till alla yrkesgrupper som möter människor i sin profession och där samtalet har en central roll.

 Läs mer här

Systemteori - praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätt

Systemteori - praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätt

Från 90 min - heldag

Systemteori för sammanhangsmarkering och praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätt och liknande verksamheter.

Läs mer här

Bemötandeteknik

Bemötandeteknik

Från 90 min - heldag

Denna utbildning handlar om hur du minskar konflikter och ökar samarbetsförmågan. Den ger dig på kort tid en ökad kunskap och förståelse för vad som får oss människor att samarbeta och nå uppsatta mål.

Läs mer här

Barns psykiska hälsa och utveckling

Barns psykiska hälsa och utveckling

Utbildningen är på en halvdag

Välkommen på en föreläsning om det högst relevanta ämnet barn och unga psykiska hälsa.

Läs mer här

Att äta och leva naturligt

Att äta och leva naturligt

Från 90 min - heldag

Den här föreläsningen behandlar kost och hälsa ur ett evolutionärt perspektiv.

Om du inte tar dig tid för din hälsa idag, kommer du att få ägna tid åt din ohälsa i morgon!

Läs mer här

Neuropsykiatriska diagnoser i skolan

Neuropsykiatriska diagnoser i skolan

Från 90 min - heldag

Denna föreläsning handlar om de kunskaper vi har om barn med svårigheter i sampel och interaktion och hur förskolan kan jobba med dessa barn.

Läs mer här

Anknytningsteori i skolan

Anknytningsteori i skolan

Från 90 min - heldag

För att vara en tillräckligt bra anknytningsperson på förskolan behöver vi alltid vara större, starkare, klokare och snällare. Hur ska vi förhålla oss så att vi kan vara en trygg bas som barnet vågar utgå ifrån och släppa och “pröva sina vingar”?

Läs mer här

 

Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg (TMO)

Från 60 - 90 min

TMO- ett förhållningssätt om hur att möta barn och unga som utsatts för trauma. Föreläsningen ger kunskap om vad trauma är, hur trauma påverkar människan, olika symptom på trauma och hur vi bäst bemöter barn och unga som varit med om trauma.

Läs mer här

 

Självskada och familjebehandling

Självskada och familjebehandling

Från 90 min - heldag

Denna föreläsning handlar om självskadebeteende och familjebehandling. Globalt är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. Efterfrågan av effektiv behandling för denna målgrupp är stor.

Läs mer här

Ett lösningsfokuserat arbetssätt

Ett lösningsfokuserat arbetssätt

Från 90 min - heldag

Denna utbildning/föreläsning ger en introduktion om hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan användas inom olika arbetsfält.

Läs mer här

Stress och utmattning

Stress och utmattning

Från 90 min - heldag

Hur kan vi förebygga stress och hur kan vi arbeta med det när det uppstår?

Läs mer här

 

Ett kommunikativt ledarskap

Ett kommunikativt ledarskap

Från 90 min - heldag

Att leda är att göra. Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för alla andra att utvecklas och bidra till önskade resultat.

Läs mer här

Ett styrkebaserat arbetssätt

Ett styrkebaserat arbetssätt

Från 90 min - heldag

Appreciative Inquiry är frågandets konst och styrkebaserad utveckling.

Föreläsningen/utbildningen ger dig förutsättningar att leda utifrån ett styrkebaserat synsätt med feedback som ett naturligt redskap i vardagen.

Läs mer här

Ett organisatoriskt och systematiskt ledarskap (OSA)

Ett organisatoriskt och systematiskt ledarskap (OSA)

Från 90 min - heldag

Systematisk arbetsmiljö – vad är det för något egentligen?
I utbildningen går vi igenom lagar och regler runt arbetsmiljö samt hur du som medarbetare eller chef kan få en så hållbar arbetsmiljö som möjligt och må så bra som möjligt!

Läs mer här

Kreativa övningar i Familjeterapi

Kreativa övningar i Familjeterapi

Från 90 min - heldag

Lek och bilder är barns första språk, och för att engagera barnen behöver vi utveckla vår förmåga att använda dessa språk. Här presenteras kreativa övningar att använda i familjeterapi och familjesamtal.

Läs mer här