Att vara handledare hos oss

Vi handleder både kommunala och privata verksamheter inom främst Mälardalen, med fokus på Stockholm, Uppsala och Södertälje. Majoriteten av de förfrågningar vi får in kommer från kommunernas socialtjänst och privata vårdgivare. Det är därför meriterande om du har egna erfarenheter från socialt arbete, utöver din handledarutbildning.

Vi erbjuder även i viss mån digital handledning, varpå du som handledare kan bo i en annan del av Sverige, men vanligast är att du som handledare träffar grupperna på plats.

Utveckling, kvalité och samarbete är ledord för oss och vi lägger vi stor vikt vid att bygga goda relationer med alla våra samarbetspartners.

HANDLEDARE SÖKES!
Vi söker fler utbildade och behöriga handledare som vill handleda grupper inom socialt arbete i Stor-stockholmsområdet, Mälardalen och/eller Göteborgsområdet. Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer.

Enkelhet: Som handledare hos oss slipper du själv “jaga” nya uppdrag, sköta administration, söka ramavtal eller ens ha eget företag. Hos oss har du en timanställning med god ersättning och arbetar självständigt.

Frihet och eget ansvar: Du är självklart fri att ha andra parallella uppdragsgivare eller anställningar och det är du själv som bestämmer i vilken omfattning du vill ta dig an handledningsuppdrag. På samma sätt är det du som styr inom vilka tematiska och geografiska områden, samt vilka dagar och tider du vill arbeta. Det ska kännas inspirerande, stimulerande och att det passar dig tidsmässigt att handleda de grupper du tar på dig som handledare. Å självklart ska du, likt alla våra handledare bottna i det respektive grupp efterfrågar.

Kollegial handledning: Vi erbjuder alla våra aktiva handledare frivillig kollegial handledning i grupp, både i digital form och genom fysiska träffar varje månad.

Tillgänglighet: Vi strävar efter att vara högst tillgängliga för stöd och konstruktiva lösningar både för både handledare och uppdragsgivare.

Personlighet: Vi vill värna personliga och nära kontakter och söker anpassa oss efter handledarnas behov och förutsättningar inom ramen för våra kvalitetstankar och vår vision.

Kollegial handledning: Vi erbjuder alla handledare frivillig kollegial handledning i grupp, både i digital form och genom fysiska träffar, varje månad. Aktuella tider finns på vår hemsida. Mingelträffar och interna föreläsningar erbjuds också regelbundet för alla som vill.

Utvärdering: Som ett led i vår kvalitetssäkring skickar vi i slutet av varje termin ut en digital utvärdering till samtliga handledningsgrupper. Resultaten efterfrågas även ofta av enhetschefer inför deras planering av nästa termins handledning. Vid intresse delas även gärna nyttig feedback med respektive handledare.

Kollegial handledning HT -21

Deltagande i den kollegiala handledningen ska alltid meddelas i förväg till: 
mats.jansson@psykoterapigruppenorion.se

Datum för kollegial handledning, “fysiskt” på plats på Gräsgatan, kl 16:30-18:30:
Tisdag 31 augusti, 16:30-18:30
Tisdag 28 september, 16:30-18:30
Tisdag 26 oktober, 16:30-18:30
Tisdag 23 november 16:30-18:30

Datum för digital kollegial handledning (på länk):
Tisdag 14 september, 16:30-18:30
Tisdag 12 oktober, 16:30-18:30
Tisdag
9 november, 16:30-18:30
Tisdag 7 december, 16:30-18:30