Att vara handledare hos oss

Vi handleder både kommunala och privata verksamheter inom främst Mälardalen, med fokus på Stockholm, Uppsala och Södertälje. Majoriteten av de förfrågningar vi får in kommer från kommunernas socialtjänst och privata vårdgivare. Det är därför meriterande om du har egna erfarenheter från socialt arbete, utöver din handledarutbildning.

Vi erbjuder även grupperna möjlighet till att få digital handledning, varpå du som handledare kan bo i en annan del av Sverige, men vanligast är att du som handledare träffar grupperna på plats.

Utveckling, kvalité och samarbete är ledord för oss och vi lägger vi stor vikt vid att bygga goda relationer med alla våra samarbetspartners.

HANDLEDARE SÖKES!

Vi söker fler utbildade och behöriga handledare som vill handleda grupper inom socialt arbete i Stor-stockholmsområdet, Mälardalen och/eller Göteborgsområdet. Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer.

Valfri omfattning: Hos Pyskoterapigruppen Orion arbetar alla våra handledare som timanställda och i varierande omfattning. Du handleda på allt ifrån ett par timmar i månaden, till 60-80 timmar, utifrån din egen önskan och att passande uppdrag för dig finns. Du är alltså inte låst eller bunden.

Enkelhet: Som handledare hos oss slipper du själv “jaga” nya uppdrag, sköta administration, söka ramavtal eller ens ha eget företag. Hos oss har du en timanställning med god ersättning och arbetar självständigt.

Frihet och eget ansvar: Du är självklart fri att ha andra parallella uppdragsgivare eller anställningar och det är du själv som bestämmer i vilken omfattning du vill ta dig an handledningsuppdrag. På samma sätt är det du som styr inom vilka tematiska och geografiska områden, samt vilka dagar och tider du vill arbeta. Det ska kännas inspirerande, stimulerande och att det passar dig tidsmässigt att handleda de grupper du tar på dig som handledare. Å självklart ska du, likt alla våra handledare bottna i det respektive grupp efterfrågar.

Tillgänglighet: Vi strävar efter att vara högst tillgängliga för stöd och konstruktiva lösningar både för både handledare och uppdragsgivare.

Personlighet: Vi vill värna personliga och nära kontakter och söker anpassa oss efter handledarnas behov och förutsättningar inom ramen för våra kvalitetstankar och vår vision.

Kollegial handledning: Vi erbjuder alla handledare frivillig kollegial handledning i grupp, både i digital form och genom fysiska träffar, varje månad. Aktuella tider finns på vår hemsida. Mingelträffar och interna föreläsningar erbjuds också regelbundet för alla som vill.

Utvärdering: Som ett led i vår kvalitetssäkring skickar vi i slutet av varje termin ut en digital utvärdering till samtliga handledningsgrupper. Resultaten efterfrågas även ofta av enhetschefer inför deras planering av nästa termins handledning. Vid intresse delas även gärna nyttig feedback med respektive handledare.

Kontakta oss: Är du intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontkata oss så vi får berätta mer om vad vi gör, hur vi arbetar och varför vi gör detta. Vi vill såklart då höra mer om dig och din bakgrund, samt vad din önskan inom handledning är. mejla eller ring oss gärna!

Anställningsförmåner

  • Kollegiehandledning,
  • Lokalbidrag om 100 kr/tim,
  • Friskvårdsbidrag upp till 10 000 kr/år,
  • Kostnadsfria föreläsningar,
  • Mingel / Personalfest en gång/termin,
  • Etc, etc.

Som anställd kan du läsa mer om våra anställningsvillkor i vår Personalhandbok.