Att vara handledare hos oss


Vi på Psykoterapigruppen Orion söker fler utbildade och behöriga handledare som vill handleda grupper inom socialt arbete.

Som handledare hos oss slipper du själv “jaga” nya uppdrag, sköta administration, söka ramavtal eller ens ha eget företag. Hos oss har du en timanställning med god ersättning och arbetar självständigt.

Du är även fri att ha andra parallella uppdragsgivare och anställningar än bara oss, och det är du själv som bestämmer i vilken omfattning du vill ta uppdrag. Precis som att det är du som styr inom vilka tematiska och geografiska områden, samt vilka dagar och tider du vill arbeta.

Våra handledare erbjuds även frivillig kollegial handledning på kvällstid, tematiska utbildningar och möjligheten till ett sammanhang med andra handledare.

Våra uppdrag


Vi handleder både kommunala och privata verksamheter inom främst Mälardalen, med fokus på Stockholm, Uppsala och Södertälje. Majoriteten av de förfrågningar vi får in kommer från kommunernas socialtjänst och privata vårdgivare. Det är därför meriterande om du har egna erfarenheter från socialt arbete, utöver din handledarutbildning.

Vi erbjuder även i viss mån digital handledning, varpå du som handledare kan bo i en annan del av Sverige, men vanligast är att du som handledare träffar grupperna på plats.

Utveckling, kvalité och samarbete är ledord för oss och vi lägger vi stor vikt vid att bygga goda relationer med alla våra samarbetspartners.

Kvalité i vårt arbete

  • Vi är tillgängliga varje vardag, för stöd och möjliggörande lösningar, både för dig och uppdragsgivarna.
  • Vi värnar personliga och nära kontakter och anpassar oss efter dina förutsättningar och behov.
  • Vi erbjuder kollegial handledning för alla våra handledare.
  • Vi erbjuder fortbildning och vidareutbildningar för våra handledare.
  • Vi har nära kontakt med uppdragsgivarna och mäter och kvalitetssäkrar vårt arbete noga.