Utvärderingar och referensuppdrag

Kvalitetsuppföljning är av största vikt för oss. Det hjälper både våra anställdas utveckling som handledare och säkerställer vår kvalitet. Resultaten delar vi självklart med våra uppdragsgivare. 

Handledningen utvärderas skriftligt varje termin. På så sätt kan vi säkerställa de handleddas nöjdhet och utveckling genom den handledning vi tillhandahåller. Om en grupp skulle visa sig vara missnöjda kan vi snabbt erbjuda alternativ. På detta sätt säkerställer vi en mycket hög nivå av handledning för alla.

Vi upplevs som smidiga och följsamma utifrån uppdragsgivar olika behov och önskemål och vi vet att en bra dialog är avgörande för att få till ett bra och långsiktigt samarbete. 

%

Upplever Orions handledare som engagerade och kompetenta

%

Upplever att handledningen gett inspiration och insikter i sin yrkesutövning

%

Upplever att alla får komma till tals under handledning av Orion

%

Upplever sig på det hela taget vara nöjd med Orions handledare

Referensuppdrag i urval:

 

 • Botkyrka kommun
 • Bromma SDF
 • Brottsofferjouren Stockholms län
 • BUP
 • Care Allomsorg
 • Dandelia
 • Emmyhemmet
 • Eskilstuna
 • Familjerätt Sydost
 • Egna ben AB
 • Enskede-Årsta-Vantör SDF
 • Familjestödsgruppen AB
 • Farsta SDF
 • Göteborgs stad
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Håbo kommun
 • Hägersten-Liljeholmen SDF

 

 • Hässelby-Vällingby SDF
 • Järfälla kommun
 • Jönköping kommun
 • Katrineholm
 • Kungsholmens SDF
 • Lidingö
 • Misa
 • Mölndals kommun
 • Nacka kommun
 • Norrmalms SDF
 • Norrtälje
 • Nykvarns kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Nytida
 • Rinkeby-Kista SDF
 • Rudolf Steinerstiftelsen
 • Sigtuna kommun
 • Skarpnäcks SDF
 • SKR
 • Skärholmens  SDF
 • Skövde kommun

 

 • Sollentuna kommun
 • Spånga-Tensta SDF
 • Stockholms Sjukhem
 • Stockholms Stad
 • Strängnäs
 • Sundbybergs Stad
 • Svenska familjehem
 • Södermalms SDF
 • Södersjukhuset
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands Väsby
 • Uppsala Stad
 • Vårdförbundet Sörmland
 • Årsta Gård
 • Älvsjö  SDF
 • Örebro
 • Östermalms SDF
 • Etc…

Vi erbjuder handledning och utbildning inom bl.a. följande tematiska områden:

 • Adoption

 • Anknytning

 • Arbetsmarknadsinsatser

 • Arbetsträning

 • ASI

 • Barn, 0-10 år

 • Barn, 10-20 år
 • BBIC

 • Behandlingshem

 • Beställarenheter

 • Biståndshandläggning

 • Blåljusverksamhet

 • Boendestöd

 • BUP
 • Chefshandledning

 • Daglig verksamhet
 • Demens
 • Ekonomiskt bistånd
 • EMDR

 • Ensamkommande

 • Familjebehandling

 • Familje- & Jourhem
 • Familjerådgivning
 • Familjerätt

 • Familjeutredningar
 • Familjevård
 • Feedback och bemötandefrågor
 • Flykting- och migrationsfrågor
 • Fritidsgårdar
 • Fältarbete
 • Försörjningsstöd
 • Föräldraskapsstöd
 • Genusfrågor och HBTQ+
 • Gode män
 • Hedersproblematik
 • Hemlöshet
 • Hemtjänst
 • HVB
 • Konflikthantering
 • Kriminalitet
 • Kriminalvården
 • Kris och Trauma
 • Kvalificerat kontaktmannaskap
 • Ledsagning

   

  • LPT
  • LSS
  • Lågaffektivt bemötande

  • MI

  • Missbruk – Alkohol

  • Missbruk – Narkotika

  • Missbruk – Sexmissbruk

  • Missbruk – Spelmissbruk

  • Missbruk – 12-stegsmetodik

  • Mottagningsgrupper

  • Myndighetsutövning

  • NPF

  • Omsorgsboenden

  • Org.utveckling
  • Personlig assistans

  • Polis

  • Prostitution

  • Psykisk ohälsa – Barn och Unga

  • Psykisk ohälsa – Vuxna

   

  • Psykiatri
  • Psykiatriskt utredningsarbete

  • Radikalisering

  • Samsjuklighet

  • Sexologi

  • Sexuella övergrepp mot barn

  • Sexuella övergrepp mot vuxna

  • SIG (Sociala insatsgrupper)

  • Signs of safety

  • Sjukhuskuratorer

  • Sjukvård

  • Självskadebeteende

  • Skola – Elevvårdsteam 

  • Skola – Folkhögskolepersonal

  • Skola – Förskola
  • Skola – Låg- och mellanstadium

  • Skola – Högstadium och gymnasium

   

  • Skola – Rektorer och ledningsgrupper
  • Skola – Speciallärare
  • Skola – Universitetspersonal
  • Skoldaghem

  • Skolsjuksköterskor

  • Skolkuratorer

  • Skuldrådgivning 

  • Skyddat boende

  • Socialjour

  • Socialpsykiatri

  • SoL

  • Sorgearbete

  • Stress och utmattning

  • TMO
  • Ungdomsfrågor
  • Ungdomsmottagningar
  • Utredningsgrupper inom socialtjänsten
  • Våld i nära relationer
  • Äldreomsorg – Myndighetsutövning
  • Äldreboenden
  • Ätstörningar