Utvärderingar och referensuppdrag

Kvalitetsuppföljning är av största vikt för oss. Det hjälper både våra anställdas utveckling som handledare och säkerställer vår kvalitet. Resultaten delar vi självklart med våra uppdragsgivare. 

Handledningen utvärderas skriftligt varje termin. På så sätt kan vi säkerställa de handleddas nöjdhet och utveckling genom den handledning vi tillhandahåller. Om en grupp skulle visa sig vara missnöjda kan vi snabbt erbjuda alternativ. På detta sätt säkerställer vi en mycket hög nivå av handledning för alla.

Psykoterapigruppen Orion upplevs som väldigt smidiga och följsamma utifrån uppdragsgivar olika behov och önskemål och vi vet att en bra dialog är avgörande för att få till ett bra och långsiktigt samarbete.

Resultaten nedan är från 2024 med 1104 svarande:

%

Upplever sig vara Mycket nöjd eller Nöjd med Orions handledare

%

Upplever att Orions handledare fokuserar på "rätt" saker under handledningen

%

Upplever Orions handledare som engagerade

%

Upplever att alla får komma till tals under handledning av Orion

Referensuppdrag i urval:

 

 • Ale kommun
 • Botkyrka kommun
 • Bromma SDF
 • Brottsofferjouren Stockholms län
 • BUP
 • Care Allomsorg
 • Collega Arbetsliv
 • Dandelia
 • Duvbo resurscenter
 • Emmyhemmet
 • Eskilstuna
 • Familjerätt Sydost
 • Egna ben AB
 • Enskede-Årsta-Vantör SDF
 • Familjestödsgruppen AB
 • Farsta SDF
 • Frälsningsarmén
 • Gnesta kommun
 • Gryning Vård AB
 • Göteborgs stad
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Håbo kommun
 • Hägersten-Liljeholmen SDF
 • Härryda kommun
 • Hässelby-Vällingby SDF

 

 • Individ och familjer AB
 • Järfälla kommun
 • Jönköping kommun
 • Katrineholm kommun
 • Kungsholmens SDF
 • Kungälvs kommun
 • Lerums kommun
 • Lidingö Stad
 • Lilla Edets kommun
 • Misa
 • Mölndals Stad
 • Nacka kommun
 • Norrmalms SDF
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Nytida
 • Orust kommun
 • Partille kommun
 • Ringblomman
 • Rinkeby-Kista SDF
 • Rudolf Steinerstiftelsen
 • Salems kommun
 • Sigtuna kommun
 • Skarpnäcks SDF
 • SKR
 • Skärholmens  SDF
 • Skövde kommun

 

 • Sollentuna kommun
 • Solna Stad
 • Spånga-Tensta SDF
 • Stenungsunds kommun
 • Stockholms Sjukhem
 • Stockholms Stad
 • Strängnäs
 • Sundbybergs Stad
 • Svenska familjehem
 • Södermalms SDF
 • Södersjukhuset
 • Södertälje kommun
 • Tjörns kommun
 • Tyresö kommun
 • Täby kommun
 • Täby vårdcentral
 • Upplands Väsby
 • Uppsala Stad
 • Vallentuna kommun
 • Vingåker kommun
 • Vårdförbundet Sörmland
 • Värmdö kommun
 • Youth and Care
 • Årsta Gård
 • Älvsjö  SDF
 • Öckerö kommun
 • Örebro
 • Östermalms SDF
 • Etc…

Vi erbjuder handledning och utbildning inom bl.a. följande tematiska områden:

 • Adoption

 • Anknytning

 • Arbetsmarknadsinsatser

 • Arbetsträning

 • ASI

 • Barn, 0-10 år

 • Barn, 10-20 år
 • BBIC

 • Behandlingshem

 • Beställarenheter

 • Biståndshandläggning

 • Blåljusverksamhet

 • Boendestöd

 • BUP
 • Chefshandledning

 • Daglig verksamhet
 • Demens
 • Ekonomiskt bistånd
 • EMDR

 • Ensamkommande

 • Familjebehandling

 • Familje- & Jourhem
 • Familjerådgivning
 • Familjerätt
 • Familjeutredningar
 • Familjevård
 • Feedback och bemötandefrågor
 • Flykting- och migrationsfrågor
 • Fritidsgårdar
 • Fältarbete
 • Försörjningsstöd
 • Föräldraskapsstöd
 • Genusfrågor och HBTQ+
 • Gode män
 • Hedersproblematik
 • Hemlöshet
 • Hemtjänst
 • HVB
  • Konflikthantering
  • Kriminalitet
  • Kriminalvården
  • Kris och Trauma
  • Kvalificerat kontaktmannaskap
  • Ledsagning
  • LPT
  • LSS
  • Lågaffektivt bemötande
  • MI
  • Missbruk – Alkohol
  • Missbruk – Narkotika
  • Missbruk – Sexmissbruk
  • Missbruk – Spelmissbruk
  • Missbruk – 12-stegsmetodik
   • Mottagningsgrupper
   • Myndighetsutövning
   • Sjukhuskuratorer
   • Sjukvård
   • Självskadebeteende
   • Skola – Elevvårdsteam
   • Skola – Folkhögskolepersonal
   • Skola – Förskola
   • Skola – Låg- och mellanstadium
   • Skola – Högstadium och gymnasium
   • NPF
   • Omsorgsboenden
   • Org.utveckling
   • Personlig assistans
   • Polis
   • Prostitution
   • Psykisk ohälsa – Barn och Unga
    • Psykisk ohälsa – Vuxna
    • Psykiatri
    • Psykiatriskt utredningsarbete
    • Radikalisering
    • Samsjuklighet
    • Sexologi
    • Sexuella övergrepp mot barn
    • Sexuella övergrepp mot vuxna
    • SIG (Sociala insatsgrupper)
    • Signs of safety
    • Skola – Rektorer och ledningsgrupper
    • Skola – Speciallärare
    • Skola – Universitetspersonal
    • Skoldaghem
     • Skolsjuksköterskor
     • Skolkuratorer
     • Skuldrådgivning
     • Skyddat boende
     • Socialjour
     • Socialpsykiatri
     • SoL
     • Sorgearbete
     • Stress och utmattning
     • TMO
     • Ungdomsfrågor
     • Ungdomsmottagningar
     • Utredningsgrupper inom socialtjänsten
     • Våld i nära relationer
     • Äldreomsorg – Myndighetsutövning
     • Äldreboenden
     • Ätstörningar