Handledningsintyg för dig som deltagit i handledning


Som handledd har du en självklar rätt att få intyg på de timmar du deltagit i vår handledning. Detta är något du kan använda dig av för att uppvisa din löpande yrkesutveckling samt inte minst för att kunna ansöka om socionomauktorisering om du önskar.

För att att diplomeras som auktoriserad socionom krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av en chef och en kollega som arbetar med och känner den sökande väl. Vi på Psykoterapigruppen Orion bidrar gärna med intyg om de handledningstimmar som du deltagit i handledning med någon av våra många handledare.

Utfärdande av auktorisering görs dock av Nämnden för socionomauktorisation. De ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade och nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får  en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Nämnden för socionomauktorisation inrättades 1998 av Akademikerförbundet SSR och du kan läsa mer om detta på deras hemsida här.