Utvecklas genom handledning & terapi

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper dig till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en privat mottagning med stor kunskap och lång erfarenhet av handledning psykoterapi och utbildning.

Handledning för grupp och individ.

w

Psykoterapi för individ och familj.

Coachning, konsultation och utbildning.

  • Goda referenser 100% 100%
  • Uppdrag som går genom ramavtal 80% 80%

Handledare

“Handledning är en självklar del av vårt arbete. Den ger oss kvalité, utveckling och inspiration, men också möjligheter till personlig utveckling.”

“Tack för ett så tryggt och varmt bemötande. Terapitiden med dig har både givit mig verktyg att hantera mina utmaningar och varit en ventil i vardagen.”

%

Jag känner mig trygg med handledaren och gruppdynamiken i handledningen

%

Jag upplever handledaren engagerad och kompetent

%

Jag tycker vi pratar om "rätt" och relevanta saker under handledningen

%

Handledningen har gett mig stora insikter i min yrkesutövning