Utvecklas genom handledning & terapi

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper dig till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en privat mottagning med stor kunskap och lång erfarenhet av handledning psykoterapi och utbildning.

Handledning för grupp och individ.

w

Psykoterapi för individ och familj.

Coachning, konsultation och utbildning.

  • Goda referenser 100% 100%
  • Nöjd med utsedd handledare 94% 94%

Handledare

“Handledning är en självklar del av vårt arbete. Den ger oss kvalité, utveckling och inspiration, men också möjligheter till personlig utveckling.”

“Tack för ett så tryggt och varmt bemötande. Terapitiden med dig har både givit mig verktyg att hantera mina utmaningar och varit en ventil i vardagen.”

%

Upplever Orions handledare som engagerade och kompetenta

%

Upplever att handledningen gett inspiration och insikter i sin yrkesutövning

%

Upplever att alla får komma till tals under handledning av Orion

%

Upplever sig på det hela taget vara nöjd med Orions handledare