Psykoterapigruppen Orion

Handledning

Utbildning

w

Psykoterapi

“Orion är smidiga och trygga att samarbeta med”

Resultat från utvärdering 2024:

Handledare

%

“Nöjd till Mycket nöjd med pågående handledare från Orion”

%

“Handledaren fokuserar på rätt saker”

%

“Handledaren är engagerad”

“Handledning är en självklar del av vårt arbete. Den ger oss kvalité, utveckling och inspiration, men också möjligheter till personlig utveckling.”

“Givande, utvecklande inspirerande och enande för vår grupp.”

“Upplever att vi fått en så fint bemötande på de saker man tar upp och då också fått bra respons med tex tips och råd, samt bekräftelse.

“Självklart vill vi fortsätta med handledaren även nästa termin.””

“Tack för ett så tryggt och varmt bemötande. Tiden med dig har både givit mig verktyg att hantera mina utmaningar och varit en ventil i vardagen.”

“Toppen att få perspektiv utan att handledaren är styrande och hen är även bra på att engagera alla i gruppen.”