Utvecklas genom handledning & terapi

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper dig till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en privat mottagning med stor kunskap och lång erfarenhet av  psykoterapi, handledning och utbildning.

Kvalitétsäkring är ett av våra ledord och det vi mäter oss efter.

w

Psykoterapi för individ och familj.

Handledning för grupp och individ.

Coachning, konsultation och utbildning.

  • Goda referenser 100% 100%
  • Uppdrag som går genom ramavtal 80% 80%

året Orion startade

“Handledning är en självklar del av vårt arbete. Den ger oss kvalité, utveckling och inspiration, men också möjligheter till personlig utveckling.”

“Tack för ett så tryggt och varmt bemötande. Terapitiden med dig har både givit mig verktyg att hantera mina utmaningar och varit en ventil i vardagen.”

%

Jag känner mig trygg med handledaren och gruppdynamiken i handledningen

%

Jag upplever handledaren engagerad och kompetent

%

Jag tycker vi pratar om "rätt" och relevanta saker under handledningen

%

Handledningen har gett mig stora insikter i min yrkesutövning