Psykoterapi för individ, par och familj


Psykoterapigruppen Orion har sedan 2003 erbjudit både korttidsterapi och längre terapier. Vi gör det genom både individuell psykoterapi samt parterapi/familjeterapi. Våra legitimerade psykoterapeuter har lång professionell erfarenhet och bred kompetens.

Du kan gå i terapi av olika anledningar exempelvis vid livskriser, relationsproblem, oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla eller mer existentiella funderingar. Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster inom psykoterapi- handlednings- och utbildningsvärlden. Orions styrka är personlig kontakt, korta väntetider, minimal administration, bred kompetens och erfarenhet. Vi har medverkat till att ett stort antal klienter på ett meningsfullt sätt kommit vidare med det som var målet för terapin och vi kan även hjälpa till med individuell handledning eller coachning utifrån din yrkesroll.

Att ta kontakt med en psykoterapeut föregås ofta av många olika funderingar. Vi tycker att det är rimligt då det är viktigt att hamna rätt. När du kontaktar oss får du träffa någon utan lång väntetid. Målsättning med terapin formuleras av dig i samråd med din terapeut. All verksamhet inom Psykoterapigruppen Orion lyder under gällande sekretesslagstiftning.

 

Vår mottagning för terapi och parsamtal ligger på Gräsgatan 6, ca 250 meter från Skanstulls T-Bana. Bokning görs direkt med våra psykoterapeuter nedan:

Leg. Psykoterapeut

Fredric Enequist
Socionom, Leg psykoterapeut och
handledare 

Jag är legitimerad Psykoterapeut sedan 2008 och tar emot såväl enskilda som par för både längre och kortare terapier eller rådgivningar. Hur vi lägger upp det är något vi bestämmer tillsammans efter att vi träffats några gånger.

Jag arbetar även som konsult åt företag. Då kan det röra sig om den psykosociala arbetsmiljön, olika problem i arbetsgruppen, stödsamtal till enskilda medarbetare eller chefer.

Oavsett vilken typ av samtal eller behandling ni väljer så har jag självklart tystnadsplikt om allt vi pratar om.

För frågor och bokning gällande terapi hos mig:
E-post: fredric.enequist@psykoterapigruppenorion.se
Tel: 0708 – 41 81 10

Leg. Psykoterapeut

Mats Jansson
Socionom, Leg psykoterapeut, familjeterapeut,
handledare (utbildad enligt UHÄ)

Jag arbetar som psykoterapeut och handledare för arbetsgrupper inom socialtjänst (individ och familj, barn och ungdom, missbruk), socialpsykiatri, LSS samt för privata vårdbolag och blivande terapeuter. Tidigare arbetat som familjebehandlare, utredare och behandlingsassistent för barn och ungdom. Har även varit lärare på socialhögskolan och föreläst om familjeterapi och systemteori.

Jag arbetar i dagsläget med individuella terapier, par- och familjeterapi, handledning av arbetsgrupper och blivande terapeuter. Jag arbetar även som föreläsare.

För frågor och bokning gällande terapi eller familjerådgivning:
E-post: mats.jansson@psykoterapigruppenorion.se
Tel: 0703 – 999 621

Familje- och parterapi

I alla relationer finns det saker som fungerar och annat som ställer till problem. När det gäller relationer till våra närmaste blir eventuella svårigheter något som påverkar oss starkt, ibland så pass att hela relationen upplevs som svår. Vare sig det gäller relationer mellan vuxna eller mellan barn/ungdomar och vuxna, mår vi alla bättre om vi känner oss delaktiga och kan förändra det som känns svårt i den riktning vi önskar. På Orion träffar vi par och familjer i alla möjliga olika livssituationer.

Föräldrar – Barn/Ungdom

Att ibland oroa sig för sitt barns mående och utveckling är en naturlig och viktig del i att vara förälder. Under vissa perioder i ett barns uppväxt kan det uppstå situationer som sätter hela familjen i obalans. Vid sådana låsningar kan det vara klokt att träffa någon utomstående som kan öppna upp för kommunikation samt medverka till att alla kommer till tals och kan uttrycka sina behov på ett annat sätt än hemma. Vi träffar föräldrar och barn/ungdomar enskilt eller tillsammans för att arbeta utifrån er specifika situation.

Kris – Trauma

Orion erbjuder stöd även när behovet är mer akut. Att drabbas av en kris är något vi alla kan känna igen. Det kan röra sig om en förlust, en separation, eller en skilsmässa. Men det kan också handla om andra typer av påfrestningar där våra resurser och vår förmåga till återvunnen hälsa och trygghet prövas.

En kris kan beskrivas som en händelse eller ett tillstånd där våra egna resurser med lite hjälp och stöd med tiden hjälper oss att må bättre och blicka framåt igen. Att gå i terapi kan vara en viktig hjälp när tillvaron upplevs som otrygg eller oviss och du tvivlar på din förmåga att komma vidare. Vissa svåra händelser kan dock komma så plötsligt och oväntat att vår spontana reaktion mer präglas av rädsla eller skräck.

Vi talar då om potentiella trauman, ett upplevt hot mot vår psykiska eller fysiska säkerhet. I det dagliga livet använder vi hjärnan till att bearbeta det som sker och reglera våra känslor och vår syn på såväl omvärlden som oss själva. Att uppleva något traumatiskt klarar vi ofta av med hjälp av självläkning, dvs tiden går och besvären klingar gradvis av.

Vid en traumatisk händelse kan dock denna bearbetningsförmåga sättas ur spel och upplevelsen ”fastnar” i minnet på ett sätt som leder till posttraumatiska symtom och påtagliga svårigheter i vardagen. Om du besväras av detta kan vi erbjuda behandling med hjälp av EMDR som är en evidensbaserad metod med dokumenterat goda resultat.