Psykoterapi för individ och familj


Psykoterapigruppen Orion har sedan 2005 erbjudit både korttidsterapi och längre terapier. Vi gör det genom både individuell psykoterapi samt parterapi/familjeterapi. 

Du kan gå i terapi av olika anledningar exempelvis vid livskriser, relationsproblem, oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla eller mer existentiella funderingar. 

Att ta kontakt med en psykoterapeut föregås ofta av många olika funderingar och vi vill att du på ett enkelt sätt ska hitta en handeldare som du tror kan passa just dig. Målsättning med terapin formuleras av dig i samråd med din terapeut och alla samtal med legitimerade psykoterapeuter och psykologer lyder under sekretesslagstiftningen.