%

Upplever Orions handledare som engagerade och kompetenta

%

Upplever att handledningen gett inspiration och insikter i sin yrkesutövning

%

Upplever att alla får komma till tals under handledning av Orion

%

Upplever sig på det hela taget vara nöjd med Orions handledare

Handledare för er

Psykoterapigruppen Orion har över 70 handledare att erbjuda och kan på så sätt matcha olika gruppers individuella behov och förutsättningar på ett bra och smidigt sätt. 

Våra handledare har bred och stor erfarenhet inom olika tematiska områden (se områden nedan) och vi vet att såväl erfarenhet, utbildning och personligheten spelar roll i matchningen.  Vi arbetar för att ni ska få just den handledare som passar era behov och önskemål, på ett snabbt, smidigt och kvalitativt sätt.

Varje termin utvärderar vi arbetet och delar med respektive grupps chef, för att säkerställa hög kvalité och att alla grupper får utveckling och stöd genom vår erbjudna handledning.

 

Anna Brolinson

Anna Brolinson

Socionom, Steg 1 och handledare

Anna Jäderlind

Anna Jäderlind

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna Nelson

Anna Nelson

Socionom och handledare

Anna Sibbesson

Anna Sibbesson

Socionom och handledare

Anna Sigrell

Anna Sigrell

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna-Clara Billengren

Anna-Clara Billengren

Leg. psykoterapeut och handledare

Anna-Karin Söderström

Anna-Karin Söderström

Pedagog och handledare

Beny Plüss

Beny Plüss

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Bett Larsdotter

Bett Larsdotter

Socionom och handledare

Birgitta Fahlgren Sylvén

Birgitta Fahlgren Sylvén

Beteendeverate, sjuksköterska och handledare

Birgitta Hedlund Kenttä

Birgitta Hedlund Kenttä

Socionom och handledare

Birgitta Wikland

Birgitta Wikland

Socionom och handledare

Björn Thulin

Björn Thulin

Utbildare, coach och handledare

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Socialpedagog, Leg. Psykoterapeut och handledare

Carina Hiller

Carina Hiller

Utbildare och handledare

Cecilia Wendel

Cecilia Wendel

Specialpedagog och handledare

Charlotta Dybeck

Charlotta Dybeck

Lärare, Leg psykoterapeut och handledare

Charlotte Höglund

Charlotte Höglund

Socionom, steg 1 och handledare

Christer Gulbrandsen

Christer Gulbrandsen

Leg. psykoterapeut och handledare

Dalí Takahashi

Dalí Takahashi

Socionom och handledare

Derya Yildirim

Derya Yildirim

Socionom och handledare

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Socionom, steg 1 och handledare

Eva Strömvall

Eva Strömvall

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Fredric Enequist

Fredric Enequist

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Fredrik Hölcke

Fredrik Hölcke

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Gunilla Barrskog

Gunilla Barrskog

Beteendevetare och handledare

Gunnar Törngren

Gunnar Törngren

Socionom och handledare

Göran Karlsson

Göran Karlsson

Beteendevetare, Leg. psykoterapeut och handledare

Helen Holmberg

Helen Holmberg

Beteendevetare och handledare

Ingela Larsson

Ingela Larsson

Socionom, Leg psykoterapeut och handledare

Jan Jensen

Jan Jensen

Socionom och handledare

Jeanette Åberg

Jeanette Åberg

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Jenny Sigvardsson

Jenny Sigvardsson

Socionom, Steg 1 och handledare

Joakim Huss

Joakim Huss

Socionom och handledare

Jonna Hermansson

Jonna Hermansson

Sjuksköterska och handledare

Kalle Sundqvist

Kalle Sundqvist

Organisationsutvecklare och handledare

Kim Ruthberg

Kim Ruthberg

Organisationskonsult och handledare

Kristina Roxell

Kristina Roxell

Pedagog och handledare

Laura Roselli

Laura Roselli

Socionom, steg 1 och handledare

Lena Samuelsson

Lena Samuelsson

Socialpedagog, steg 1 och handledare

Lotta Dahmberg

Lotta Dahmberg

Pedagog, lärare och handledare

Louise Lind

Louise Lind

Beteendevetare och handledare

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Pedagog, lärare och handledare

Malin Selberg

Malin Selberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Mari Ljungqvist

Mari Ljungqvist

Beteendevetare, Steg 1 och handledare

Mari Rex

Mari Rex

Lärare och handledare

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Lärare och handledare

Maria Gustavsson

Maria Gustavsson

Socionom, Leg.psykoterapeut och handledare

Maria Högberg

Maria Högberg

Sjuksköterska och handledare

Marianne Saur Hedlund

Marianne Saur Hedlund

Socionom och handledare

Marita Westerberg

Marita Westerberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Mats Jansson

Mats Jansson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Mikael Gerholm

Mikael Gerholm

Steg 1 och handledare

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Socionom och handledare

Mona Wibrån

Mona Wibrån

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Monica Markstedt

Monica Markstedt

Socialarbetare och handledare

Ninna Gylin

Ninna Gylin

Specialpedagog, organisationsutvecklare och handledare

Nita Gyllander

Nita Gyllander

Leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi och handledare

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Rosie Ansved

Rosie Ansved

Socionom, steg 1 och handledare

Rutger Zachau

Rutger Zachau

Socialpedagog, steg 1 och handledare

Sanna Holmström

Sanna Holmström

Specialpedagog och handledare

Sara Bengtzon

Sara Bengtzon

Organisationsutvecklare och handledare

Suzanne Elmqvist

Suzanne Elmqvist

Lärare och handledare

Trude Andersen

Trude Andersen

Leg. psykoterapeut, leg. kiropraktor och handledare

Tuula-Helena Tabell

Tuula-Helena Tabell

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ylva Firnhaber

Ylva Firnhaber

Socionom, Steg 1 och handledare

Yvonne Zätterman Åberg

Yvonne Zätterman Åberg

Socionom och handledare

Åsa Löfström

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Vi erbjuder handledning och utbildning inom bl.a. följande:

 

 • Barn

 • Barnpsykiatri

 • Behandlingshem

 • Boendestöd

 • Chefshandledning

 • Familjebehandling

 • Familjehem

 • Familjerådgivning

 • Familjerätt 

 • Flykt & migration

 • Funktionsvariation

 • Fältarbete

 • Förskola

 • Förändringsledning

 • Hedersproblematik

 • Hemlöshet

 • Hot och våld

 • HVB

 • Jourhem

 • Kriminalitet

 • Kris & trauma

 • Konflikthantering

 • Kontaktmannaskap

 • Ledningsgrupp

 • LSS

 • Medberoende

 • Missbruk

 • Psykiatri

 • Org.utveckling

 • Sexualbrott

 • Rehabilitering

 • Skola

 • Sjukvård

 • Sorgearbete

 • Socialpsykiatri

 • Stödboende

 • Spelberoende

 • Ungdomsmottagning

 • Ungdom

 • Äldrevård

 • Våld i nära relation

 • Etc.