Handledare för er

Psykoterapigruppen Orion har ca 100 handledare att erbjuda och kan på så sätt matcha olika gruppers individuella behov och förutsättningar på ett bra och smidigt sätt. 

Våra handledare har bred och stor erfarenhet inom olika tematiska områden (se områden nedan) och vi vet att såväl erfarenhet, utbildning och personligheten spelar roll i matchningen.  Vi arbetar för att ni ska få just den handledare som passar era behov och önskemål, på ett snabbt, smidigt och kvalitativt sätt.

Varje termin utvärderar vi arbetet och delar med respektive grupps chef, för att säkerställa hög kvalité och att alla grupper får utveckling och stöd genom vår erbjudna handledning.

 

Handledare

%

“Orion är smidiga och trygga att samarbeta med”

%

“Handledaren är engagerad”

%

“Handledaren låter alla i gruppen komma till tals”

%

“Nöjd till Mycket nöjd med pågående handledare från Orion”

Vi erbjuder handledning och utbildning inom bl.a. följande:

 • Adoption

 • Anknytning

 • Arbetsmarknadsinsatser

 • Arbetsträning

 • ASI

 • Barn, 0-10 år

 • Barn, 10-20 år
 • BBIC

 • Behandlingshem

 • Beställarenheter

 • Biståndshandläggning

 • Blåljusverksamhet

 • Boendestöd

 • BUP
 • Chefshandledning

 • Daglig verksamhet
 • Demens
 • Ekonomiskt bistånd
 • EMDR

 • Ensamkommande

 • Familjebehandling

 • Familje- & Jourhem
 • Familjerådgivning

 

 • Familjerätt

 • Familjeutredningar

 • Familjevård

 • Feedback och bemötandefrågor

 • Flykting- och migrationsfrågor

 • Fritidsgårdar

 • Fältarbete

 • Försörjningsstöd

 • Föräldraskapsstöd

 • Genusfrågor och HBTQ+

 • Gode män

 • Hedersproblematik

 • Hemlöshet

 • Hemtjänst

 • HVB

 • Konflikthantering

 • Kriminalitet

 • Kriminalvården

 • Kris och Trauma

 • Kvalificerat kontaktmannaskap

 • Ledsagning

 

 • LPT
 • LSS
 • Lågaffektivt bemötande

 • MI

 • Missbruk – Alkohol

 • Missbruk – Narkotika

 • Missbruk – Sexmissbruk

 • Missbruk – Spelmissbruk

 • Missbruk – 12-stegsmetodik

 • Mottagningsgrupper

 • Myndighetsutövning

 • NPF

 • Omsorgsboenden

 • Org.utveckling
 • Personlig assistans

 • Polis

 • Prostitution

 • Psykisk ohälsa – Barn och Unga

 • Psykisk ohälsa – Vuxna

 

 • Psykiatri
 • Psykiatriskt utredningsarbete

 • Radikalisering

 • Samsjuklighet

 • Sexologi

 • Sexuella övergrepp mot barn

 • Sexuella övergrepp mot vuxna

 • SIG (Sociala insatsgrupper)

 • Signs of safety

 • Sjukhuskuratorer

 • Sjukvård

 • Självskadebeteende

 • Skola – Elevvårdsteam 

 • Skola – Folkhögskolepersonal

 • Skola – Förskola
 • Skola – Låg- och mellanstadium

 • Skola – Högstadium och gymnasium

 

 • Skola – Rektorer och ledningsgrupper
 • Skola – Speciallärare
 • Skola – Universitetspersonal
 • Skoldaghem

 • Skolsjuksköterskor

 • Skolkuratorer

 • Skuldrådgivning 

 • Skyddat boende

 • Socialjour

 • Socialpsykiatri

 • SoL

 • Sorgearbete

 • Stress och utmattning

 • TMO
 • Ungdomsfrågor
 • Ungdomsmottagningar
 • Utredningsgrupper inom socialtjänsten
 • Våld i nära relationer
 • Äldreomsorg – Myndighetsutövning
 • Äldreboenden
 • Ätstörningar

Region Öst

 

Amanda Maurell

Amanda Maurell

Socionom och handledare

Anna Fornborg

Anna Fornborg

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna Forsell

Anna Forsell

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna Jäderlind

Anna Jäderlind

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna Sibbesson

Anna Sibbesson

Socionom och handledare

Anna-Clara Billengren

Anna-Clara Billengren

Leg. psykoterapeut och handledare

Beny Plüss

Beny Plüss

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Birgitta Fahlgren Sylvén

Birgitta Fahlgren Sylvén

Beteendeverate, sjuksköterska och handledare

Birgitta Sjöberg

Birgitta Sjöberg

Socionom och handledare

Björn Thulin

Björn Thulin

Utbildare, coach och handledare

Camilla Kallenbäck

Camilla Kallenbäck

Leg. Arbetsterapeut och handledare

Camilla Stenmark

Camilla Stenmark

Socialpedagog, Organisationsutvecklare och handledare

Carina Hiller

Carina Hiller

Utbildare och handledare

Carola Dieng

Carola Dieng

Socialpedagog, Steg-1 och handledare

Cecilia Hörnell Sunar

Cecilia Hörnell Sunar

Leg. psykoterapeut och handledare

Cecilia Wendel

Cecilia Wendel

Specialpedagog och handledare

Charlotta Dybeck

Charlotta Dybeck

Lärare, Leg psykoterapeut och handledare

Charlotte Höglund

Charlotte Höglund

Socionom, steg 1 och handledare

Christer Gulbrandsen

Christer Gulbrandsen

Leg. psykoterapeut och handledare

Christine Jacobsson

Christine Jacobsson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Dalí Takahashi

Dalí Takahashi

Socionom och handledare

Derya Yildirim

Derya Yildirim

Socionom och handledare

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Socionom, steg 1 och handledare

Eva Brolin Andersson

Eva Brolin Andersson

Specialpedagog och handledare

Eva-Lena Nordstrand

Eva-Lena Nordstrand

Socionom och handledare

Ewa Erlingsdotter Fall

Ewa Erlingsdotter Fall

Socionom, Steg 1 och handledare

Fredric Enequist

Fredric Enequist

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Gunnar Törngren

Gunnar Törngren

Socionom och handledare

Göran Karlsson

Göran Karlsson

Beteendevetare, Leg. psykoterapeut och handledare

Helen Holmberg

Helen Holmberg

Beteendevetare och handledare

Hillevi Torell

Hillevi Torell

Musikterapeut, Leg. psykoterapeut och handledare

Jeanette Åberg

Jeanette Åberg

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Jenny Olofsson

Jenny Olofsson

Specialistsjuksköterska och handledare

Joakim Huss

Joakim Huss

Socionom och handledare

Jonas Fäldt

Jonas Fäldt

Psykolog och handledare

Julia Öjebo

Julia Öjebo

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Karin Lundén-O’Nils

Karin Lundén-O’Nils

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Kristina Carlsson

Kristina Carlsson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Kristina Roxell

Kristina Roxell

Pedagog och handledare

Laura Roselli

Laura Roselli

Socionom, steg 1 och handledare

Lina Sparrman

Lina Sparrman

Specialpedagog, Steg-1 och handledare

Linnea Malmström

Linnea Malmström

Personalvetare, Leg.psykoterapeut och handledare

Lotta Dahmberg

Lotta Dahmberg

Pedagog, lärare och handledare

Louise Lind

Louise Lind

Beteendevetare och handledare

Maja Lartell

Maja Lartell

Pedagog, lärare och handledare

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Pedagog, lärare och handledare

Mari Björk

Mari Björk

Socialpedagog, Steg 1 och handledare

Mari Ljungqvist

Mari Ljungqvist

Beteendevetare, Steg 1 och handledare

Mari Rex

Mari Rex

Lärare och handledare

Mari-Louise Broth

Mari-Louise Broth

Socionom och handledare

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Lärare och handledare

Maria Larsdotter Landin

Maria Larsdotter Landin

Socionom och handledare

Marianne Saur Hedlund

Marianne Saur Hedlund

Socionom och handledare

Mattias Nordenberg

Mattias Nordenberg

Coach och handledare

Mats Jansson

Mats Jansson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Micaela Hoppe

Micaela Hoppe

Socionom och handledare

Mikael Gerholm

Mikael Gerholm

Steg 1 och handledare

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Socionom och handledare

Monica Markstedt

Monica Markstedt

Socialarbetare och handledare

Nicklas Lakso

Nicklas Lakso

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ninna Gylin

Ninna Gylin

Specialpedagog, organisationsutvecklare och handledare

Nita Gyllander

Nita Gyllander

Leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi och handledare

Pernilla Magnusson

Pernilla Magnusson

Beteendevetare, Leg. psykoterapeut och handledare

Richard Olsson

Richard Olsson

Beteendevetare och handledare

Rutger Zachau

Rutger Zachau

Socialpedagog, steg 1 och handledare

Sandra Ölund

Sandra Ölund

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Sanna Holmström

Sanna Holmström

Specialpedagog och handledare

Teci Hill

Teci Hill

Beteendevetare, Leg. psykoterapeut och handledare

Torbjörn Andersson

Torbjörn Andersson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Trude Andersen

Trude Andersen

Leg. psykoterapeut, leg. kiropraktor och handledare

Tuula-Helena Tabell

Tuula-Helena Tabell

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ylva Firnhaber

Ylva Firnhaber

Socionom, Steg 1 och handledare

Yvonne Zätterman Åberg

Yvonne Zätterman Åberg

Socionom och handledare

Åsa Löfström

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Region Mitt

 

Anna Brolinson

Anna Brolinson

Socionom, Steg 1 och handledare

Christina Ridderstråle

Christina Ridderstråle

Socionom, Steg 1 och handledare

Lena Wegelius

Lena Wegelius

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Maria Högberg

Maria Högberg

Sjuksköterska och handledare

Lena Olofsson

Lena Olofsson

Socionom, Steg 1 och handledare

Monica Nordlander

Monica Nordlander

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Petra Juneholm

Petra Juneholm

Beteendevetare, Leg. psykoterapeut och handledare

Susanne Edberger

Susanne Edberger

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Therese Magnusson

Therese Magnusson

Socionom och handledare

Region Väst

 

Anna Nelson

Anna Nelson

Socionom och handledare

Bett Larsdotter

Bett Larsdotter

Socionom och handledare

Bodil Nordling

Bodil Nordling

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Socialpedagog, Leg. psykoterapeut och handledare

Ingela Larsson

Ingela Larsson

Socionom, Leg psykoterapeut och handledare

Jenny Sigvardsson

Jenny Sigvardsson

Socionom, Steg 1 och handledare

Mona Wibrån

Mona Wibrån

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Therése Javér

Therése Javér

Psykolog, Beteendevetare och handledare