"Handledning är en självklar kvalitetssäkring för vårt arbete och ger oss samtidigt inspiration och möjligheter till personlig utveckling."

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en stöttande verksamhet med expertis och fokus på psykoterapi, handledning och utbildning inom socialt arbete.

Verksamheten drivs av socionomer och legitimerade psykoterapeuter. Kvalité, professionalitet och värme är våra ledord och det vi mäter oss efter.

Om Psykoterapigruppen Orion

Psykoterapigruppen Orion grundades 2003 och är specialiserat på handledning inom socialt arbete, psykoterapi, coachning, konflikthantering, samt utbildning och företagshälsovård. Vi har stor erfarenhet och goda referenser från våra många år inom branschen.

Vi har en stor mängd ramavtal med kommuner för handledning både inom Mälardalsregionen, med ex Stockholm, Uppsala, Södertälje samt i Göteborgsområdet. Vi samarbetar också med privata företag, organisationer och Landsting och den gemensamma nämnaren är att vi handleder yrkesgrupper som arbetar inom sociala verksamheter.

Utöver handledning skräddarsyr vi även utbildning, coachning, konflikthantering och stöd inom företagshälsovård.

Som individ, par eller familj kan man även vända sig till oss för psykoterapi och stöd från Leg psykoterapeuter med lång erfarenhet inom yrket.

Vi som leder verksamheten

Psykoterapigruppen Orion har ca 50 handledare, 15 utbildare/föreläsare och ett par Leg. Psykoterapeuter. 

Vi som leder det dagliga arbetet och utvecklingen framåt är alla socionomer och socialpedagoger (sedan slutet av 1900-talet). Längs vägen har vi vidareutbildat oss till handledare, leg. psykoterapeuter, till organisationsutvecklare och chefer. Vi tror enat att kvalité inom socialt arbete är viktigt att sätta överst och värna, varpå vårt arbete handlar om att erbjuda rätt stöd och möjligheter, på ett smidigt sätt för både uppdragsgivare och våra anställda.

Joakim Huss

Joakim Huss

Verksamhetschef, handledningsansvarig & Ledningsgrupp. (Socionom och handledare)

Petra Wennerblom

Petra Wennerblom

Vice verksamhetschef, utbildningsansvarig & Ledningsgrupp. (Socionom och utbildare)

Fredric Enequist

Fredric Enequist

Ledningsgrupp. (Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare)

Mats Jansson

Mats Jansson

Ledningsgrupp. (Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare)

Anton Enequist

Anton Enequist

IT-ansvarig