Utvecklas genom handledning & terapi

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en stöttande verksamhet med expertis och fokus på psykoterapi, handledning och utbildning inom socialt arbete.

Verksamheten drivs av socionomer och legitimerade psykoterapeuter. Kvalité, professionalitet och värme är våra ledord och det vi mäter oss efter.

  • Goda referenser 100% 100%
  • Uppdrag som går genom ramavtal 72% 72%

året Orion startade

Om Psykoterapigruppen Orion

Psykoterapigruppen Orion grundades 2003 och är specialiserat på psykoterapi, handledning, coachning, konflikthantering, utbildning och företagshälsovård. Vi har stor erfarenhet och goda referenser från våra många år inom branschen.

Som individ, par eller familj kan man vända sig till oss för psykoterapi och vi samarbetar även med privata företag, organisationer och kommuner, för att exempelvis ge handledning, utbildning, coachning, konflikthantering och företagshälsovård. Vi tar emot uppdrag både direkt och genom ramavtal.

Den handledning vi erbjuder kan användas som verktyg för att metodutveckla verksamheten men också för att värna den psykosociala arbetsmiljön, samarbetet, kommunikationen och lusten i arbetsgruppen. Chefshandledning, enskilt eller i grupp, kan vara ett forum att utveckla sitt ledarskap till exempel utifrån en aktuell situation, en förändringsprocess eller vid konflikter och svårare personalärenden. I likhet med arbetslagshandledning  brukar det också fungera som ett stöd i att hantera egen stress som kan uppstå i arbetsrollen. 

 

Handledare för er

Psykoterapigruppen har närmare 20 handledare att erbjuda och kan på så sätt alltid matcha uppdraget med “rätt” handledare.

Våra handledare har bred och stor erfarenhet och vi tre som ansvarar för att matcha dessa med våra uppdrag, vet att såväl erfarenhet, utbildning, och personlighet spelar roll i gruppernas nöjdhet.

Psykoterapi för individ och familj

Mats Jansson
Socionom, Leg psykoterapeut, familjeterapeut,
handledare (utbildad enligt UHÄ)

Jag arbetar som psykoterapeut och handledare för arbetsgrupper inom socialtjänst (individ och familj, barn och ungdom, missbruk), socialpsykiatri, LSS samt för privata vårdbolag och blivande terapeuter. Tidigare arbetat som familjebehandlare, utredare och behandlingsassistent för barn och ungdom. Har även varit lärare på socialhögskolan och föreläst om familjeterapi och systemteori.

Jag arbetar i dagsläget med individuella terapier, par- och familjeterapi, handledning av arbetsgrupper och blivande terapeuter. Jag arbetar även som föreläsare.

%

Jag känner mig trygg med handledaren och gruppdynamiken i handledningen

%

Jag upplever handledaren engagerad och kompetent

%

Jag tycker vi pratar om "rätt" och relevanta saker under handledningen

%

Handledningen har gett mig stora insikter i min yrkesutövning

%

Jag önskar byta handledare till nästa termin

“Handledning är en självklar kvalitetssäkring för vårt arbete och ger oss samtidigt inspiration och möjligheter till personlig utveckling.”

“Tack för ett så tryggt och varmt bemötande. Terapitiden med dig har både givit mig verktyg att hantera mina utmaningar och varit en ventil i vardagen.”