"Handledning är en självklar kvalitetssäkring för vårt arbete och ger oss samtidigt inspiration och möjligheter till personlig utveckling."

Söker du terapi för dig eller din familj?

Psykoterapigruppen Orion hjälper till rätt stöd

Psykoterapigruppen Orion är en stöttande verksamhet med expertis och fokus på psykoterapi, handledning och utbildning inom socialt arbete.

Verksamheten drivs av socionomer och legitimerade psykoterapeuter. Kvalité, professionalitet och värme är våra ledord och det vi mäter oss efter.

Om Psykoterapigruppen Orion

Psykoterapigruppen Orion grundades 2003 och är specialiserat på psykoterapi, handledning, coachning, konflikthantering, utbildning och företagshälsovård. Vi har stor erfarenhet och goda referenser från våra många år inom branschen.

Som individ, par eller familj kan man vända sig till oss för psykoterapi och vi samarbetar även med privata företag, organisationer och kommuner, för att exempelvis ge handledning, utbildning, coachning, konflikthantering och företagshälsovård. Vi tar emot uppdrag både direkt och genom ramavtal.

Vi arbetar mycket med handledning och har över 40 handledare, för att på bästa sätt kunna matcha en stor bredd av specifika uppdrag och förutsättningar. Den handledning vi erbjuder kan användas som verktyg för att metodutveckla verksamheten men också för att värna den psykosociala arbetsmiljön, samarbetet, kommunikationen och lusten i arbetsgruppen. Chefshandledning, enskilt eller i grupp, kan vara ett forum att utveckla sitt ledarskap till exempel utifrån en aktuell situation, en förändringsprocess eller vid konflikter och svårare personalärenden. I likhet med arbetslagshandledning  brukar det också fungera som ett stöd i att hantera egen stress som kan uppstå i arbetsrollen. 

Vi erbjuder handledning och utbildning inom bl.a. följande:

 

 • Barn

 • Barnpsykiatri

 • Behandlingshem

 • Boendestöd

 • Chefshandledning

 • Familjebehandling

 • Familjehem

 • Familjerådgivning

 • Familjerätt 

 • Flykt & migration

 • Funktionsvariation

 • Fältarbete

 • Förskola

 • Förändringsledning

 • Hedersproblematik

 • Hemlöshet

 • Hot och våld

 • HVB

 • Jourhem

 • Kriminalitet

 • Kris & trauma

 • Konflikthantering

 • Kontaktmannaskap

 • Ledningsgrupp

 • LSS

 • Medberoende

 • Missbruk

 • Psykiatri

 • Org.utveckling

 • Sexualbrott

 • Rehabilitering

 • Skola

 • Sjukvård

 • Sorgearbete

 • Socialpsykiatri

 • Stödboende

 • Spelberoende

 • Ungdomsmottagning

 • Ungdom

 • Äldrevård

 • Våld i nära relation

 • Etc.

Handledare för er

Psykoterapigruppen har över 30 handledare att erbjuda och kan på så sätt alltid matcha gruppernas behov med “rätt” handledare.

Våra handledare har bred och stor erfarenhet inom olika tematiska områden och vi vet att såväl erfarenhet, utbildning och personligheten spelar roll i matchningen.  Vi arbetar för att ni ska få just den handledare som passar era behov och önskemål.

Joakim Huss

Joakim Huss

Socionom och handledare. (Verksamhetschef & Ledning)

Petra Wennerblom

Petra Wennerblom

Socionom och föreläsare. (Vice verksamhetschef & Ledning)

Fredric Enequist

Fredric Enequist

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare. (Ledning)

Mats Jansson

Mats Jansson

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare. (Ledning)

Anna Jäderlind

Anna Jäderlind

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna Sibbesson

Anna Sibbesson

Socionom och handledare

Anna Sigrell

Anna Sigrell

Psykolog, Leg. psykoterapeut och handledare

Anna-Clara Billengren

Anna-Clara Billengren

Leg. psykoterapeut och handledare

Beny Plüss

Beny Plüss

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Birgitta Wikland

Birgitta Wikland

Socionom och handledare

Björn Thulin

Björn Thulin

Utbildare, coach och handledare

Carina Hiller

Carina Hiller

Handledare i utvecklande ledarskap

Charlotte Höglund

Charlotte Höglund

Socionom, steg 1 och handledare

Christer Gulbrandsen

Christer Gulbrandsen

Leg. psykoterapeut och handledare

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Socionom, steg 1 och handledare

Eva Strömvall

Eva Strömvall

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Fredrik Hölcke

Fredrik Hölcke

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Gunnar Törngren

Gunnar Törngren

Socionom och handledare

Hans Larsson

Hans Larsson

Socialpedagog, Leg. psykoterapeut och handledare

Helen Holmberg

Helen Holmberg

Beteendevetare och handledare

Laura Roselli

Laura Roselli

Socionom, steg 1 och handledare

Lotta Dahmberg

Lotta Dahmberg

Pedagog, lärare och handledare

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist

Pedagog, lärare och handledare

Malin Selberg

Malin Selberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Martin Östebo

Martin Östebo

Socionom och handledare

Mikael Gerholm

Mikael Gerholm

Steg 1 och handledare

Monica Markstedt

Monica Markstedt

Socialarbetare och handledare

Nita Gyllander

Nita Gyllander

Leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi och handledare

Rosie Ansved

Rosie Ansved

Socionom, steg 1 och handledare

Sanna Holmström

Sanna Holmström

Lärare och handledare

Sara Bengtzon

Sara Bengtzon

Organisationsutvecklare och handledare

Suzanne Elmqvist

Suzanne Elmqvist

Lärare och handledare

Trude Andersen

Trude Andersen

Leg. psykoterapeut, leg. kiropraktor och handledare

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Åsa Löfström

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Psykoterapi för individ och familj

Mats Jansson
Socionom, Leg psykoterapeut, familjeterapeut,
handledare (utbildad enligt UHÄ)

Jag arbetar som psykoterapeut och handledare för arbetsgrupper inom socialtjänst (individ och familj, barn och ungdom, missbruk), socialpsykiatri, LSS samt för privata vårdbolag och blivande terapeuter. Tidigare arbetat som familjebehandlare, utredare och behandlingsassistent för barn och ungdom. Har även varit lärare på socialhögskolan och föreläst om familjeterapi och systemteori.

Jag arbetar i dagsläget med individuella terapier, par- och familjeterapi, handledning av arbetsgrupper och blivande terapeuter. Jag arbetar även som föreläsare.