Beteendeförändring hos barn och unga enligt CPS – modellen

Tid: Från halvdag upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Jobbar du med barn eller ungdomar som har ett problematiskt beteende?

Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav hen ställs inför.

Målsättningen med CPS är att hjälpa barn och ungdomar att lösa problem som påverkar deras liv på ett samarbetande och proaktivt sätt. CPS – modellen är icke-bestraffande och icke-motstridande och syftar till att minska sannolikheten för konflikter, förbättra relationer, förbättra kommunikationen och hjälpa barn och ungdomar att lära sig visa konstruktiva färdigheter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både interaktiva och informativa moment. Den kan med fördel kombineras med efterföljande, implementerande handledning.

Innehållet baseras på det beteendenalytiska perspektivet och dr. Ross Greenes strukturerade CPS – modell.

  Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskap om grunderna i CPS – modellen
  • Verktyg i att hantera barn och unga med ett problematiskt beteende

Om föreläsaren

Jonna Granberg är socionom, fil. mag. i socialt arbete, Steg 1-utbildad i KBT samt handledare

Jonna Granberg är en van föreläsare och återkommande utbildare på Öppna Högskolan på Åland. Hon har bland arbetat med barnskydd och funktionshinder inom socialtjänsten, som kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin och på en ätstörningsenhet samt som socialchef. 

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790