Bemötandeteknik

Tid: Från 90 min upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Denna utbildning handlar om hur du minskar konflikter och ökar samarbetsförmågan. Den ger dig på kort tid en ökad kunskap och förståelse för vad som får oss människor att samarbeta och nå uppsatta mål. Genom reflektion och övning höjs medvetandegraden hos individen, vilket är nyckeln till att få grupper och individer att fungera bättre. Du ges en igångsättare som du sedan har möjlighet att jobba vidare med på hemmaplan för ett långsiktigt resultat.

Utbildningens innehåll

Vi går under dagen igenom teorier kring konflikter ur ett maktperspektiv och varför det lösningsfokuserade förhållningssättet skapar samarbetsmöjligheter och minskar destruktiva konflikter. Utbildningens upplägg blandar teoretisk kunskap med reflektioner och övningar i mindre grupper utifrån specifika frågeställningar.

I den längre versionen av utbildningen ges deltagarna en möjlighet att prova på coaching som samtalsverktyg för ett målfokuserat och handlingsinriktat arbete. Vi arbetar också med lösningsfokuserat frågande som verktyg för att hitta vägar framåt när det ser mörkt och hopplöst ut.

Verktyg deltagare får med sig

  • Teoretisk grund för mänsklig kommunikation och vad som skapar konflikt.
  • Coaching som samtalsverktyg för ett målfokuserat och handlingsinriktat arbete

Om föreläsaren

Mirjam Johansson

Socionom, ICF-coach och handledare

Mirjam har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. Sedan 2017 driver hon ett eget företag där hon utbildar socialtjänsten inom specifika utredningsmetoder. Det gemensamma fokuset för dessa utbildningar är det lösningsfokuserade förhållningssättet som hjälper oss att möta människor i svåra situationer. Parallellt med detta har hon coachande samtal för personer i olika livssituationer.
Hon har även utbildat samtliga inspektörer inom Arbetsmiljöverket i bemötande och konfliktreducerande samtal.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790