Motiverande samtal (MI)

Tid: Som inspirationsföreläsning på 90 min eller grundkurs på 2 eller 3 dagar

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

MI är en personcentrerad kommunikationsform med syfte att underlätta förändring. Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få människor att känna sig delaktiga i samtalet.

I dag används dock metoden generellt i rådgivning och behandling för livsstilsrelaterade faktorer, så som alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera. Metoden är vanlig i verksamheter inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

 Utbildningens innehåll

 I grundkursen ingår följande:

• Metodens bakgrund och historia
• Information kring metodens evidens
• Information om förändringsprocessen
• Hur att skapa engagemang och allians
• MI-andan
• Förhållningssätt och verktyg inom MI
• Ambivalens – tveksamhet inför förändring
• Motstånd – naturligt och ofrånkomligt
• Reflektivt empatiskt lyssnande
• Grundläggande samtalsteknik
• Bekräftelse
• Öppna utforskande frågor
• Reflektion/speglingar
• Gruppdiskussioner
• Praktiska övningar, exempel och träning

I inspirationsföreläsningen går föreläsaren igenom metodens bakgrund och historia, ger information kring metodens evidens och om hur en förändringsprocess går till, med tonvikt på hur man skapar engagemang och allians. Vidare går föreläsaren igenom MI-andan, reflektivt, empatiskt lyssnande och grundläggande samtalsmetodik.

Verktyg deltagare får med sig

  •  En förståelse för förändringsprocessen och vad som skapar motivation till förändring
  • Konkreta verktyg för att mäta motivation, tilltro till förmåga och beredskap till förändring
  • Kunskap om ambivalensforskning och grundläggande samtalsfärdigheter
  • Efter föreläsningen kommer deltagarna att kunna använda kunskapen direkt i det dagliga arbetet

Om föreläsaren

Björn Thulin

Handledare, utbildare och coach

Björn har i hela sitt yrkesliv arbetat med socialt förändringsarbete och de senaste 20 åren till stor del med MI som kommunikationsmetod. Han utbildades själv inom metoden på KI och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa inom ämnet för socialtjänst, ideell sektor, arbetsmarknadsenheter, skola, och många liknande verksamheter.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790