Systemteori – praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätten

Tid: Från 90 min upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Samarbetssamtal inom familjerätten är ett komplext verktyg där vi på kort sikt ska hjälpa tvistande föräldrar att nå ett samarbete. Lagstiftningen är tydlig i vad vi ska göra – men hur vi når dit kan vara svårare! Välkommen på föreläsning om samarbetssamtal för socialtjänstens familjerätt.

Utbildningens innehåll

Systemteori för sammanhangsmarkering och praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätt och liknande verksamheter.

Denna utbildning varvar teori med praktik. Det är en både informativ och interaktiv föreläsning. Vi arbetar med reflekterande team och gruppövningar. Vi utgår från det material och bagage som deltagarna själva har med sig. Vad är det för typ av frågor som behöver arbetas med i just denna grupp?
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv arbetar vi med sammanhangsmarkering och konkreta, tydliga ramar för just samarbetssamtal.

Verktyg deltagare får med sig

  • Verktyg för hur ett samarbetssamtal kan struktureras upp
  • Verktyg för att ta sig ur en låst situation
  • Tips på hur det går att hålla sig neutral och ändå skapa allians
  • Verktyg för hur barnets röst kommer till tals utifrån barnperspektiv och barnkonventionen
  • Litteraturtips för att läsa vidare.

Om föreläsaren

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Åsa legitimerad psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Hon har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790