Att vända skolfrånvaro till närvaro 

Datum: 20 mars 2023

Tid: 14.00 – 16.00

Pris: 395 kr exkl. moms per person

Plats: Föreläsningen genomförs online

Om utbildningen

Föreläsningen vänder sig till de som är intresserade av att bedriva ett systematiskt arbete kring problematisk frånvaro i skolan. Vi behöver göra vad vi kan för att främja närvaro eftersom vi vet att hög frånvaro hänger nära samman med låg måluppfyllelse i skolan samt fysisk och psykisk ohälsa och utanförskap senare i livet. Frånvaro har blivit ett samhällsproblem som varje skola behöver förhålla sig till. Det är ofta en komplex situation och det finns inte en rätt lösning men det finns en hel del som vi kan göra innanför skolans väggar för att minska frånvaron och öka närvaron. Innehållet i föreläsningen baseras på: forskning på området; skolans samverkan med familj och externa aktörer; ett förebyggande och åtgärdande arbete med tydliga rutiner; elevhälsans delaktighet i att undanröja hinder i förebyggande syfte; det närvarofrämjande arbetet på organisationsnivå. Olika elevcase och konkreta exempel på insatser bidrar till ett verklighetsnära innehåll i föreläsningen.    

Utbildningens innehåll

Föreläsningen är mestadels informativ med bilder kopplade till innehållet. Reflektionsfrågor kommer att delas ut under tiden så att deltagarna kan fundera över hur arbetet med skolfrånvaro ser ut på deras skola samt vad de ser behöver förändras utifrån innehållet.

Verktyg deltagare får med sig

  • Kartläggningsmaterial och analysverktyg

  • Rutiner för arbetsprocessen kring att upptäcka, kartlägga och åtgärda elevers frånvaro

Om föreläsaren

Lina Sparrman

Specialpedagog, Steg 1 – terapeut och handledare

Lina Sparrman arbetar som specialpedagog och har genom åren kommit i kontakt med många elevärenden med frånvaroproblematik. Hon har arbetat nära elev och familj och sett vilka faktorer som spelar in för att kunna vända frånvaro till närvaro. Hon har också sett hur komplext arbetet är och hur viktigt det är att vi blir “proffs” i varje enskilt fall.

För frågor kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790

 Fyll i nedanstående uppgifter för anmälan. Anmälan är bindande.

 

Utbildningsanmälan

14 + 13 =