Lär dig förstå och hantera oro, ångest och depression

Tid: Från halvdag upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Oro, ångest och depression är vanligt förekommande. Det är inte ovanligt att tillstånden förvärras för att man inte vet hur man ska hantera det – risken är att man gör precis tvärtemot vad som fungerar för att det ska ske en förbättring.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med människor och behöver grundläggande kunskap om dessa tillstånd och om hur de kan hanteras. Kursen passar t.ex. lärare, socialarbetare, vårdpersonal och HR-specialister. Kursen kan enligt beställning hållas både för vuxna och för ungdomar.

 Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både interaktiva och informativa moment i syfte att ge deltagarna verktyg och förståelse för ämnet.

 Verktyg deltagare får med sig

  • Prevalens och fakta om oro, ångest och depression
  • Vad innebär oro, ångest och depression
  • Kunskap om begreppen fight, flight och freeze
  • Kunskap om tankar och känslor påverkar
  • Kunskap om sensationer
  • Kunskap om undvikande och säkerhetsbeteenden
  • Kunskap om ångestcirkeln
  • Kunskap om beteendeaktivering och att ta ut sin livskompass

Om föreläsaren

Jonna Granberg är socionom, fil. mag. i socialt arbete, Steg 1-utbildad i KBT samt  handledare

Jonna Granberg är en van föreläsare och en återkommande utbildare på Öppna Högskolan på Åland. Specialområden är svåra samtal, stress, beteendeförändring, oro, ångest och depression samt ledarskap.

Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, på ätstörningsenhet, inom geriatrik och inom socialtjänsten, bland annat med utredning, beslutsfattande och placering av barn. 

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790