Förändringsledning – för chefer

Tid: Från halvdag upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Arbetar du som chef och behöver kunskap i hur du kan hantera personal och ett ledarskap i förändring?

Utbildningen har en beteendeanalytisk bas och du lär dig leda inte bara andra, utan också dig själv genom förändringar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både interaktiva och informativa moment i syfte att ge deltagarna verktyg för att leda sig själv och andra genom ett förändringsarbete utifrån det beteendeanalytiska perspektivet. Vi går igenom vad händer i en organisation vid förändring och hur vi påverkas och reagerar på den. Vidare ges en beskrivning av hur du som chef kan förbereda medarbetarna på förändringen och vilka ledarskapsstilar som kan tillämpas i förändringsarbetet. I en förändring kan vi se olika reaktioner, motivation, förändringsmotstånd och likgiltighet. Det finns en skillnad på utveckling och förändring, här får du insikt i hur skillnaden ser ut.

 Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskap om Riskanalys
  • Kunskap om Förändringskurvans olika faser
  • Kunskap om Förändringsmodeller och verktyg

Om föreläsaren

Jonna Granberg är socionom, fil. mag. i socialt arbete, Steg 1-utbildad i KBT, handledare och har en yrkesexamen som teamledare

Jonna Granberg är en van föreläsare och återkommande utbildare på Öppna Högskolan på Åland. Genom åren har hon studerat ledarskap och arbets – och organisationspsykologi, ACT, IBCT parterapi, EFFT familjeterapi och Motivational Interviewing (MI). Hon har bland annat arbetat som socialchef där hon ansvarade för socialkansliet, barnomsorgen och äldreomsorgen.  

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790