Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Tid: Som inspirationsföreläsning på 90 min eller som grundkurs på 2 dagar

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

ACT är en behandlingsform som vanligen används vid terapeutisk behandling och har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk metod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. Metoden används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är en kombination av föreläsning, upplevelsebaserade övningar och workshop där du som
deltagare själv får öva på att omsätta moment i praktiken. Utbildningen riktar sig till personer som har
möjlighet att starta upp grupper och till andra med intresse för ACT. Vi rekommenderar att man går
utbildningen i den ordning som beskrivs. Man kan också gå endast introduktionsdelen om man vill få
kunskap om metoden men ej kommer att arbeta med att starta och leda grupper.
Efter utbildningen finns möjlighet att delta i en påbyggnadsdag och tillhörande handledning genomfört
av utbildaren för det fortsatta arbetet med ACT enskilt och i grupp (den del som kallas uppföljning i utbildningsupplägget).
Det som lärs ut under den här utbildningen kan även användas i individuella kontakter
med personal/elever/klienter/patienter och för att själv få verktyg för att följa det som är viktigt för
dig och för att leva det liv som du vill leva.

Inspirationsföreläsningens innehåll

Föreläsningen riktar sig till personer som är intresserade av att veta mer om ACT och hur ACT-grupper kan fungera med resultat, ramar, hinder och möjligheter. Föreläsningen ger information om metoden och erfarenheter av att använda ACT individuellt och i grupp med mer fokus på det sistnämnda. Kanske är du intresserad av att själv utbilda dig till gruppledare eller har du anställda som kanske kan vara aktuella för att delta i en ACT-utbildning? Föreläsningen kan underlätta ställningstagande till fortsatt ACT-utbildning för egen del och/eller för medarbetare/anställda.

Under föreläsningen kommer föreläsaren att leda deltagarna i ACT-övningar vilket ger en uppfattning om hur man kan jobba med metoden.

Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskap att arbeta utifrån behandlingsmetoden
    ACT
  • Kunskap för att starta upp grupper utifrån
    den modell som lärs ut

Om föreläsaren

Nicklas Lakso

Socionom, Leg.psykoterapeut och handledare

Nicklas är lärare i KBT och har sedan 2005 bland annat ett, handlett och utbildat grupper inom socialtjänst, barn/ungdom- och vuxenpsykiatrin, primärvård, familjecentral och kriminalvård. Han har utbildat flertalet grupper i metoden ACT med goda resultat.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790