Att äta och leva naturligt!

Tid: Från 90 min upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Vi går igenom ämnen som stress, sömn och kost samt hur dessa faktorer kan påverka oss negativt om de inte fungerar men också konkreta tips på hur vi kan öka vårt välmående och minska risken för hälsorelaterade sjukdomar.

Utbildningens innehåll

Föreläsningen behandlar kost och hälsa ur ett evolutionärt perspektiv och är i huvudsak informativ, men med inslag av dialog och diskussionsövningar. Både den kortare och längre versionen har samma innehåll, men är mer fördjupat i den längre versionen. Deltagarna kommer att få övningar att göra under föreläsningen. 

Om du inte tar dig tid för din hälsa idag, kommer du att få ägna tid åt din ohälsa i morgon! Välkommen på en föreläsning där du får ny kunskap och inspiration att hitta nya vanor och beteenden som kan bidra till förbättrad hälsa!  

Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskap kring varför så stor andel av befolkningen lider av metabola sjukdomar
  • Kunskap kring hur stress och sömnbrist påverkar oss
  • En ökad förståelse för vad kroppen behöver för att hålla sig frisk
  • Konkreta tips på kost som bidrar till god tarmhälsa, minimala blodsockersvängningar, mindre sötsug och större välbefinnande
  • Grundläggande tips för god sömnhygien, stressreducering och återhämtning

Om föreläsaren

Björn Thulin

Handledare, utbildare och coach

Björn Thulin är funktionsmedicinsk kost- och hälsocoach och arbetar sedan flera år med enskilda klienter, utbildningar och föreläsningar. Coaching av klienter handlar ofta om att komma till rätta med sockersug, sömnrubbningar, mag- och tarmproblem eller andra tillstånd som behöver förändring. Björn har tidigare föreläst för vårdpersonal, föräldragrupper, ungdomsledare, socialtjänst, privatpersoner mm.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790