Visselblåsning

Har du upplevt eller på annat sätt vill rapportera missförhållanden ber vi dig rapportera detta i formuläret nedan, där du självklart kan vara anonym.

För att det ska vara fråga om visselblåsning i lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser eller allmänt oetiska ageranden. När du rapporterar måste du själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann.

15 + 2 =

Uppslagen anteckningsbok med en penna för grupphandledning.