Svåra samtal

Tid: Från 90 min till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Att arbeta inom socialtjänsten är intressant och givande men kan också vara svårt och utmanande. Välkommen på en föreläsning om svåra samtal inom socialtjänstens område.

Utbildningen är både informativ och interaktiv och blir alltid som mest givande när vi kan arbeta med faktiska situationer utifrån deltagarnas verklighet!

Utbildningens innehåll

Att arbeta inom socialtjänsten innebär ofta att ha svåra samtal. Som socialsekreterare möter man människor i utsatta positioner, vilket ibland innebär att negativa situationer kan eskalera och samtalen blir svåra. Hur kan vi arbeta med att nå personer vi möter innan vi riskerar att hamna i en negativ spiral?
I denna utbildning går vi igenom strategier för att hantera eskalerande, negativa situationer. Vi tittar vidare på tips och tricks utifrån varje deltagares erfarenheter. Vi går även igenom hur man kan arbeta med samtal utifrån ett alliansskapande perspektiv, ger exempel på fallgropar och kommer med förslag på hur dessa kan undvikas och hur man kan arbeta med dessa.

Verktyg deltagare får med sig 

  • Verktyg för hur man bemöter personer i affekt
  • Verktyg för att undvika fallgropar i de svåra samtalen
  • Verktyg för hur man tar sig ur svåra situationer
  • Verktyg för hur vi skapar en god allians för att undvika att situationen eskalerar
  • Litteraturtips för den som vill lära sig mer

Om föreläsaren

Åsa Löfström

Socionom, leg psykoterapeut och handledare

Åsa Löfström är leg. psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Åsa har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790