Coaching och utbildning

Coachning

Orion erbjuder coachning till privatpersoner. Begreppet coach kommer från idrottens värld och syftar till att hjälpa en person att nå ett önskat mål. Din coach fungerar som ett bollplank och ett stöd för att du så effektivt som möjligt ska nå ditt mål. Coachande samtal kan vara till hjälp i en specifik situation eller som en mer kontinuerlig kontakt som löper över längre tid.

 

Konsultation

Vi åtar oss konsultationsuppdrag för grupper och enskilda. Till skillnad från psykoterapi och handledning som är processinriktade verksamheter utgår konsultation från en mer specifik situation eller uppkommen frågeställning som kan vara relationell eller rent praktisk, men kanske bara kräver en eller några konsultationer för att klarläggas och redas ut.