Självskada och familjebehandling

Tid: Från 90 min upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Hur kan vi förstå att någon avsiktligen gör sig illa och hur hjälper vi ungdomar med ett självskadebeteende och deras familjer? Välkommen till en föreläsning om självskadebeteende och dess relationella funktion.

Utbildningens innehåll

Denna föreläsning handlar om självskadebeteende och familjebehandling. Globalt är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. Efterfrågan av effektiv behandling för denna målgrupp är stor. Att avsiktligt skära, bränna eller på annat sätt skada sig själv är förenat med ett stort lidande och väcker ofta starka reaktioner hos anhöriga. Problematiken är omfattande och självskadebeteende förefaller vara en stark prediktor för självmordsförsök och fullbordade självmord.

När det kommer till hur familjen och sammanhanget påverkar och samverkar med ungdomars självskadebeteende visar forskningen att det finns ett stöd för att en icke bekräftande familjemiljö har en negativ effekt. Därför blir det viktigt att erbjuda hela familjen behandling.
Föreläsningen innehåller informativa partier samt konkreta fallbeskrivningar där föreläsaren delar med sig av sin erfarenhet av att ha arbetat med hundratals familjer där ungdomen haft ett självskadande- och/eller suicidalt beteende.

Verktyg deltagare får med sig 

  • Konkreta familjeterapeutiska interventioner och övningar samt en förståelse för självskadebeteendets funktion i relation
  • Vad menar vi egentligen när vi pratar om självskadebeteende?
  • Självskadebeteendets funktion
  • Familjers reaktion och organisation kring självskadebeteende
  • Expressed emotion
  • Hur arbeta när allt känns hopplöst,
  • Hur man kan involvera hela familjen i behandlingen

Om föreläsaren

Malin Selberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Malin har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med ett självskadande- och/eller suicidalt beteende och deras familjer. Hon har arbetat både inom socialtjänsten som familjebehandlare och inom barn- och ungdomspsykiatrin som familjeterapeut. Hon är idag verksam som metodhandledare.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790