Neuropsykiatriska diagnoser i skolan

Datum: 12 maj 2023

Tid: 13.00 – 14.40

Pris: 395 kr exkl. moms per person

Plats: Föreläsningen genomförs online

Om utbildningen

Funktionsnedsättningen som inte syns utanpå men märks.

Välkommen på en föreläsning som innehåller både kunskap och exempel på hur man inkluderar ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utbildningens innehåll

Denna föreläsning handlar om de kunskaper vi har om barn med svårigheter i samspel och interaktion. Det finns styrkor med att ha ett annorlunda sätt att fungera men också svårigheter! Vi går igenom de anpassningar som vi eventuellt behöver göra i miljön och verksamheten för att möta och inkludera ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos.
Vi går igenom etablerade kunskaper kring autism och andra neuropsykiatriska diagnoser hos förskolebarn. Vi tittar också på de ledande teorierna inom inlärning för autistiska barn så som tillämpad beteendeanalys och lågaffektivt bemötande. Föreläsningen berör också det svåra och känsliga ämnet kring vems behov i gruppen som går först, och om det går att hitta andra möjligheter med en win-win-lösning. Vad skillnaden är på att inte kunna och inte vilja delta i tex samlingen, hur man hanterar situationer med låg affektivt bemötande och vad det finns för möjligheter till en bättre kommunikation. 

Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskaper om hur olika diagnoser kan te sig för olika individer
  • Verktyg för att möta förskolebarn med autism och NPF-diagnoser
  • Verktyg för ett lågaffektivt bemötande
  • Verktyg för att påverka ett icke önskvärt beteende
  • Verktyg för hur att bäst hjälpa ett barn ur ett affektutbrott
  • Verktyg för hur man gå tillväga när ett barn är i behov av diagnos och hur du ger stöd till föräldrarna kring detta

Om föreläsaren

Susanne Holmström

Specialpedagog, utbildare och handledare

Sanna har under flera år hållit föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleder personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bl.a. tillämpad beteendeanalys (TBA).

För frågor, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790

 Fyll i nedanstående uppgifter för anmälan. Anmälan är bindande.

Utbildningsanmälan

9 + 4 =