Ett lösningsfokuserat arbetssätt

Tid: Från 90 min till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Välkommen på en föreläsning om att ha ett lösningsfokuserat arbetssätt både i teori och i praktik. Under föreläsningen får du en introduktion i hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan användas inom olika arbetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, organisationer, ledarskap etc.


Utbildningens innehåll

 Denna utbildning/föreläsning ger en introduktion om hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan användas inom olika arbetsfält. Vi arbetar med en blandning av informativ föreläsning och enklare övningar samt belyser konkreta frågeställningar och fallbeskrivningar. Vid längre utbildning ingår även videostudier. 

Verktyg deltagare får med sig

  •  Kunskap om användandet av skalfrågor
  • Kunskap om undantagsbeskrivningar och framtidsformuleringar

Om föreläsaren

Gunnar Törngren

Socionom, utbildare och handledare

Gunnar  är socionom med 25 års erfarenhet av utbildning/handledning. Han är utbildad av den lösningsfokuserade arbetsmodellens upphovspersoner (de Shazer & Kin Berg, vid BFTC), är tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi) samt är författare till böckerna ”Utredning som förändringsverktyg” och ”Handledningens perspektiv”.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790