Kroppspråkets makt i mötet

Tid: Från 90 min till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Vi som arbetar med människor bär ofta stora delar av arbetet ordlöst i våra kroppar. Låt denna tysta kunskap bli till en rik källa av information och en värdefull tillgång i förståelsen av oss själva och andra. Vi kan vända känslor av maktlöshet, trötthet och stress till acceptans och en tilltro till den egna förmågan.

Utbildningens innehåll

Det kroppsliga minnets kunskaper kan vara en tung börda eller bli till en rik källa av information. För att det sistnämnda ska kunna ske behöver den tysta kunskapen uppmärksammas och bli förstådd. Denna föreläsning riktar sig till alla yrkesgrupper som möter människor i sin profession och där samtalet har en central roll. Föreläsaren använder sig av metoder baserade på affektteori/affektreglering, strengths-based CBT.

I föreläsningen ingår även mindfulnessmetoder som andning, grundning, centrering samt konstnärliga uttryck som rörelse, bild och musik. Informativa, interaktiva och även kontemplativa moment varvas med varandra.

Verktyg deltagaren får med sig

  • Fördjupa kunskapen om kroppsspråkets betydelse i möten
  • Verktyg till att vara mer medvetet närvarande
  • Verktyg för att vända känslor av maktlöshet, trötthet och stress till acceptans och tilltro till den egna förmågan
  • Verktyg för att öka inspiration, lust och nyfikenhet

Om föreläsaren

Nita Gyllander

Leg.psykoterapeut, lärare och handledare

Nita Gyllander är rörelse/dansterapeut, lärare och handledare. Hon har arbetat som lärare och handledare i bl.a. dansterapi och specialpedagogik vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt Stockholms universitet. Hon har skrivit flera forskningsrapporter och är även lärare och handledare vid bl.a. Grundläggande utbildning samt Certifieringsutbildning i DMTT-metoden sedan 2008.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790