Kreativa övningar i Familjeterapi

Tid: Från 90 min till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Genom lek och kreativa aktiviteter engagerar vi både barn och vuxna i samtal och terapi. Med en bank av aktiviteter fångar du allas intresse och engagemang, och skapar möjligheter till utforskande, bearbetning och förändring.

Utbildningens innehåll

Lek och bilder är barns första språk, och för att engagera barnen behöver vi utveckla vår förmåga att använda dessa språk – något som också hjälper vuxna i terapi. Glädje och trygghet växer när leken får plats vilket är en förutsättning för förändring. Här presenteras kreativa övningar att använda i familjeterapi och familjesamtal. Föreläsningen baseras på föreläsarens bok med samma titel.

Antalet övningar som gås igenom beror på föreläsningens längd.

Föreläsningen är interaktiv och ungefär var tjugonde minuter genomförs en aktivitet eller gruppreflektion eftersom vi lär oss bäst när många sinnen får vara med och kroppen blir engagerad i lärandet.

Verktyg deltagare får med sig

  • Aktiviteter att använda i barn- och familjesamtal
  • Förståelse för när och hur ovanstående aktiviteter kan användas för att bidra till bearbetning och förändring
  • Guidning i att skapa en plan för hur den nya kunskapen ska användas, så att deltagarna kan använda sin nya kunskap direkt i sitt arbete nästföljande dag

Om föreläsaren

Ulrika Ernvik

Socionom, Leg.psykoterapeut och handledare

Ulrika är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

För frågor eller bokning, kontakta gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790