Ett styrkebaserat arbetssätt

Tid: Från 90 min till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Skapa en effektiv organisation med en god arbetsmiljö. Låt organisationen genomsyras av ett synsätt där de goda exemplen utnyttjas för att lära mer och för att utveckla. En organisation där varje medarbetare och chef ger och tar feedback för att utveckla arbetet!

Utbildningens innehåll

Appreciative Inquiry är frågandets konst och styrkebaserad utveckling. Det är ett synsätt, en metod och en utvecklingsprocess som fokuserar på det som leder till positiv utveckling och blomstring. Det går ut på att ställa frågor om vad som går bra, varför det går bra och vad vi önskar se och uppleva mer av.

Föreläsningen/utbildningen ger dig förutsättningar att leda utifrån ett styrkebaserat synsätt med feedback som ett naturligt redskap i vardagen. Att fokusera på framgångar, styrkor och det som redan fungerar i syfte att få det att växa och skapa nya möjligheter medför ett arbetssätt som ger effektivare resultat och skapar en bättre arbetsmiljö.

Verktyg deltagare får med sig

  • Verktyg för att arbeta med ett synsätt och en metod som tar till vara det som fungerar och som försöker göra mer av det
  • Verktyg för att arbeta med feedback som en modell för att utveckla både arbetsgruppen och arbetet i sig till att bli mer effektivt

Om föreläsaren

Marianne Saur Hedlund

Socionom, utbildare och handledare

Marianne är utbildad processkonsult. Hon har arbetat i 40 år inom kommunal socialtjänst, som socialsekreterare och chef. Sedan flertalet år tillbaka arbetar hon som konsult/handledare/föreläsare främst inom kommunal socialtjänst. Föreläsningen/utbildningen kring feedbackkultur och appreciative inquiry har genomförts i flera kommuner.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790