Barns psykiska hälsa och utveckling

Tid: Utbildningen erbjuds i halvdagsformat

Pris: Från 14 950 kr exkl. moms (beroende på gruppens storlek)

Om utbildningen

Dagen innehåller en genomgång och kunskapsöversikt kring barn och ungas psykiska hälsa men ger också tid och utrymme för arbete i mindre grupper med fokus på arbetsproblem och möjlighet till kunskap- och erfarenhetsutbyte. Vi tittar närmare på föräldraprogrammet ABC och dess grundläggande komponenter och fördjupar oss i teoretisk och praktisk kunskap kring arbetet med att minska riskfaktorer och öka friskfaktorer.

Utbildningens innehåll

Hur kan förskola och skola främja barns utveckling och psykiska hälsa? Välkommen på en utbildning om det högst relevanta ämnet barn och ungas psykiska hälsa. Vi går här igenom vad forskningen säger om förskolan och skolans roll och möjligheter för att stärka våra barns och ungas psykiska hälsa och utveckling!

Verktyg deltagare får med sig

  • Praktiska verktyg ges i arbetet med att minska riskfaktorer och öka friskfaktorer
  • Basala komponenter ur föräldrastödsprogrammet ABC
  • Kunskap och praktiska verktyg som är möjliga att använda direkt i det dagliga arbetet

Om föreläsaren

Elio Bussoli är legitimerad psykolog, ABC-instruktör, samt utbildad inom COPE.

Christer Gulbrandsen är B.A. i Psykologi (U.I.T.), legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, ABC-instruktör, seminarieledare för Family-Lab samt handledare.

Elio och Christer har Implementerat ABC (Alla Barn i Centrum) som ett kommunövergripande projekt, genom att utbilda gruppledare, hålla föreläsningar och ge handledning. Tillsammans har de snart 40 års erfarenhet av att stå för den psykologiska kompetensen i förskolor och skolors arbete med elevhälsa på olika nivåer, det vill säga individ, grupp och organisation. De har även mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med inriktning mot barn, vuxna, familjer inom barn och ungdomspsykiatri, föräldrarådgivning och föräldrautbildning samt handledning och konsultation.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790