ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Datum: 6 december 2022

Tid: 10.15-11.45

Plats: Online

Pris: 395 kr per person exkl. moms

Om ACT

ACT är en metod som på senare år blivit populär bland personal på bland annat ungdomsmottagningar, skolhälsovård, smärtrehab, beroendemottagningar, psykiatri, företagshälsovård, primärvård och första linjen. Metoden har visat sig ha goda resultat för bland annat stresshantering, smärthantering, impulsivitet, rökning, sorg och social ångest. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa.

Utbildningens innehåll

Föreläsningen riktar sig till personer som är intresserade av att veta mer om ACT och hur ACT-grupper kan fungera med resultat, ramar, hinder och möjligheter. Föreläsningen ger information om metoden och erfarenheter av att använda ACT individuellt och i grupp med mer fokus på det sistnämnda. Kanske är du intresserad av att själv utbilda dig till gruppledare eller har du anställda som kanske kan vara aktuella för att delta i en ACT-utbildning? Föreläsningen kan underlätta ställningstagande till fortsatt ACT-utbildning för egen del och/eller för medarbetare/anställda.

Under föreläsningen kommer föreläsaren att leda deltagarna i ACT-övningar vilket ger en uppfattning om hur man kan jobba med metoden.

Verktyg deltagare får med sig

  • Deltagaren kommer få ökad kunskap om vad ACT är
  • Deltagaren kommer få kunskap om vad ACT kan ge för resultat

Om föreläsaren

Nicklas Lakso, Socionom, Leg. Psykoterapeut och handledare

Nicklas har sedan 2005 lett grupper inom socialtjänst, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård och har sedan 2009 utbildat och handlett personal inom socialtjänst, familjecentral, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, kriminalvård och även privatpraktiserande terapeuter med olika inriktningar. Han har under flera år jobbat med ACT individuellt och i grupp med klienter och i handledning och utbildning med goda resultat.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Anmälan är bindande. Psykoterapigruppen Orion förbehåller sig rätten att skjuta upp utbildningen vid för få anmälda. 

Vid frågor, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790

4 + 13 =