Anknytningsteori i skolan

Tid: Från 90 min upp till heldag

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Med kunskaper om anknytningsteori vet du hur du lägger den bästa grunden för en barngrupp med trygga individer, varför inte introduktionen av förskolan fungerar för alla barn lika bra och vad som händer i en barngrupp när en pedagog slutar och en ny kommer in.

Utbildningens innehåll

På senare år har vi förstått hur viktig anknytningen är för vår trygghet och förmåga att ta in ny information. Förskolan är en undervisningsmiljö där barn ska få omsorg, öva sig i interaktion med andra individer, lära sig tolka sina egna reaktioner och få ny kunskap. För att detta ska ske på ett så optimalt vis som möjligt så är en trygg miljö med vuxna som hjälper barnet att tolka sig själv och omgivningen viktig.
För att vara en tillräckligt bra anknytningsperson på förskolan behöver vi alltid vara större, starkare, klokare och snällare. Hur ska vi förhålla oss så att vi kan vara en trygg bas som barnet vågar utgå ifrån och släppa och “pröva sina vingar”? Hur ska vi vara en säker hamn att komma tillbaka till efter det äventyret? Föräldrarna är alltid barnets närmaste och viktigaste anknytningsperson, men när de lämnar barnet på förskolan blir pedagogerna deras ställföreträdare.

Verktyg deltagare får med sig  

  • Kunskap om anknytningsteorins grunder
  • Kunskap om vad du som pedagog behöver förhålla dig till i förskolan med utgångspunkt i teorierna
  • Kunskap om trygghetscirkeln
  • Kunskap om hur vi stödjer barnets utveckling av sin känslomässiga självreglering
  • Kunskap om olika anknytningsmönster för en bättre förståelse och ett bättre förhållningssätt till alla barn

Om föreläsaren

Suzanne Holmström

Specialpedagog, utbildare och handledare

 Sanna har under flera år hållit föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleda personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bland annat tillämpad beteendeanalys (TBA).

Vid frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790