Traumamedveten omsorg för barn och unga (TMO)

Tid: Från 60 – 90 min

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Föreläsningen ger kunskap om hur barn påverkas av trauma och hur du kan hjälpa till med att skapa en läkande vardagsmiljö.

Denna föreläsning är informativ och fungerar både för små och stora grupper. Konkreta exempel blandas med teori i form av föreläsarens egna erfarenheter och korta filmklipp.

Utbildningens innehåll

TMO – ett förhållningssätt om hur att möta barn och unga som utsatts för trauma.

Föreläsningen ger kunskap om vad trauma är, hur trauma påverkar människan, olika symptom på trauma och hur vi bäst bemöter barn och unga som varit med om trauma. Du får förståelse för både vad barnets beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet. TMO bygger på de tre pelarna TRYGGHET RELATION och COPING, förutsättningar för att trauma ska kunna läkas i den vardagliga miljön. De tre pelarnas innebörd beskrivs och viktiga aspekter belyses med konkreta exempel och du får förslag på hur de kan omsättas i praktiken.

Syftet med föreläsningen är att omsorgspersoner som möter barnet i den vardagliga miljön ska få förståelse för och redskap att möta de ibland kraftfulla symptom och ageranden som kan orsakas av traumatiska upplevelser och kunna främja en läkande miljö.

Verktyg deltagare får med sig

  • Kunskap om trauma och kunna känna igen traumasymptom
  • Kunskap att förstå olika känslouttryck och redskap för att kunna hjälpa till med att reglera känslor hos den traumatiserade
  • Förstå vikten av att kunna reglera egna känslor och att ta hand om egna behov för att orka möta traumatiserade barn och unga
  • Förslag på vad som är läkande i vardagsmiljön och därmed kunna anpassa bemötande och miljö på arbetsplatsen

Om föreläsaren

Carola Dieng

Socialpedagog, Steg 1 – terapeut och handledare

Carola är socialpedagog med inriktning i psykoterapi och familjeterapi, TMO hos Rädda Barnen och handledning i socialt arbete. Hon har arbetat med flyktingfamiljer, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, i skolans elevvård i främst mångkulturella områden, med unga vuxna med psykisk ohälsa och på BUP inom mellanvården där hon arbetade hemma hos familjer.

För frågor eller bokning, kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790