Självledarskap i skolan – Hitta din inre ledare

Tid: Erbjuds i halvdagsformat

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

Om utbildningen

Vägen till framgångsrikt ett ledarskap handlar ofta om att frigöra medmänniskors egen inneboende kunskap och förmåga. Självledarskap kan vara en metod där deltagarna själva får reflektera över sin etiska medvetenhet och kommunikation. Vi utforskar här dess innehåll och förhoppningsvis bättrar vi på vår dialog och tänkande samt främjar samverkan och vårt inre KASAM – känsla av sammanhang.

Utbildningens innehåll

Utbildningen försöker belysa några av de processer som sker i handledning, med hjälp av en filosofisk ”touch”.  Detta kan bidra till att hitta egna verktyg i sitt självledarskap samt att hantera sitt arbete på ett mer balanserat sätt. Här kan också skapas tid att växa som människa – se sig själv i relation till sitt yrke – för att stärkas då kraven ökar. Lärarhälsa och elevhälsa går hand i hand. När man stärker lärarens självledarskap skapas mer utrymme för samarbete och bättre elevvård.

Föreläsningen innehåller moment där deltagaren får möjlighet att utforska sin egen förmåga för  struktur för lärande.

Dagens innehåll varvas med teori med praktiska övningar för att stärka ledarskapet. Vi utforskar vår egen förmåga, tittar på nya sätt för dialog och samtal.

 Verktyg deltagare får med sig 

  • KASAM- känsla av sammanhang- främjar lärarhälsa och elevhälsa
  • Samtalsmetodik; vi hittar en bra struktur i samtalet, konsten att lyssna och nå samarbetsallians
  • Lösningsfokuserade förhållningssätt, reflekterande team som en modell med kolleger men också med elever
  • Sokratiska samtal som ett verktyg med kolleger och med elever
  • Syftet med att förstå vinsten av extra anpassning och åtgärdsprogram – för att nå framgång
  • Struktur för lärande – tittar på hur jag som pedagog bedömer vad jag gör och hur jag gör

Om föreläsaren

Specialpedagog, MA specialpedagogik, MA ledarskap och organisation, processhandledare  och utbildare

Ninna Gylin har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildning och handledning i grundskola, gymnasium och folkhögskola.

Idag jobbar Ninna på konsultbasis runt utbildning inom det specialpedagogiska yrkesfältet och med processhandledning.

För frågor kontakta oss gärna på:

Mail: utbildning@psykoterapigruppenorion.se

Tfn: 0790 730 790