Handledningsförfrågan

Då vi har över 20 handledare möter vi alla grupper på bästa sätt, då vi kan erbjuda lämpliga och tematiskt “rätt” handledare. Tänk på att ni söker en handledare och inte en expert inom ert område. 

Handledaren ska alltså inte vara en “mästare” inom respektive område, utan hen är utbildad och erfaren för att föra gruppen och individerna in i djupare kunskapsförståelse genom att använda bl.a. gruppens samlade kompetens och genom att på olika sätt reflektera och vrida och vända på utmaningar, processer och/eller ärenden. Detta bidrar till ökad förståelse och samsyn i gruppen, ger ökad energi, minskad förvirring och stress, samt leder till individuell inre utveckling för deltagarna.  Vi tipsar er alltså om att våga lita på att handledningen som process och inte söka en expert för gruppföreläsningar.

När vi handleder är vi i princip alltid ute hos er, på era respektive arbetsplatser. Detta då det i majoriteten av våra ramavtal ingår att beställaren ska stå för lokal.

Du kan läsa mer om alla våra handledare här.

Är ni intresserad av handledning kan ni smidigt fylla i nedanstående fält, så får vi in rätt uppgifter och kan inom bara någon dag återkomma till er med förslag och beskrivning på en passande handledare, så att ni kan bedömma om ni vill träffa denne för intervju.

Förfrågan om handledning och handledare 

5 + 7 =