Terapi för privatpersoner, par och familjer

Psykoterapigruppen Orion erbjuder individuell psykoterapi samt parterapi/familjeterapi. Våra psykoterapeuter har lång professionell erfarenhet och bred kompetens. Vi har sedan Orion bildades år 2003 medverkat till att ett stort antal klienter på ett meningsfullt sätt kommit vidare med det som var målet för terapin. Vi kan även hjälpa till med individuell handledning eller coachning utifrån din yrkesroll.

Att ta kontakt med en psykoterapeut föregås ofta av många olika funderingar. Vi tycker att det är rimligt då det är viktigt att hamna rätt. När du kontaktar oss får du träffa någon utan lång väntetid. Målsättning med terapin formuleras av dig i samråd med din terapeut. All verksamhet inom Psykoterapigruppen Orion lyder under gällande sekretesslagstiftning.

Familjeterapi/Parterapi

I alla relationer finns det saker som fungerar och annat som ställer till problem. När det gäller relationer till våra närmaste blir eventuella svårigheter något som påverkar oss starkt, ibland så pass att hela relationen upplevs som svår. Vare sig det gäller relationer mellan vuxna eller mellan barn/ungdomar och vuxna, mår vi alla bättre om vi känner oss delaktiga och kan förändra det som känns svårt i den riktning vi önskar. På Orion träffar vi par och familjer i alla möjliga olika livssituationer.

Föräldrar – Barn/Ungdom

Att ibland oroa sig för sitt barns mående och utveckling är en naturlig och viktig del i att vara förälder. Under vissa perioder i ett barns uppväxt kan det uppstå situationer som sätter hela familjen i obalans. Vid sådana låsningar kan det vara klokt att träffa någon utomstående som kan öppna upp för kommunikation samt medverka till att alla kommer till tals och kan uttrycka sina behov på ett annat sätt än hemma. Vi träffar föräldrar och barn/ungdomar enskilt eller tillsammans för att arbeta utifrån er specifika situation.

Kris – Trauma

Orion erbjuder stöd även när behovet är mer akut. Att drabbas av en kris är något vi alla kan känna igen. Det kan röra sig om en förlust, en separation, eller en skilsmässa. Men det kan också handla om andra typer av påfrestningar där våra resurser och vår förmåga till återvunnen hälsa och trygghet prövas.

En kris kan beskrivas som en händelse eller ett tillstånd där våra egna resurser med lite hjälp och stöd med tiden hjälper oss att må bättre och blicka framåt igen. Att gå i terapi kan vara en viktig hjälp när tillvaron upplevs som otrygg eller oviss och du tvivlar på din förmåga att komma vidare. Vissa svåra händelser kan dock komma så plötsligt och oväntat att vår spontana reaktion mer präglas av rädsla eller skräck.

Vi talar då om potentiella trauman, ett upplevt hot mot vår psykiska eller fysiska säkerhet. I det dagliga livet använder vi hjärnan till att bearbeta det som sker och reglera våra känslor och vår syn på såväl omvärlden som oss själva. Att uppleva något traumatiskt klarar vi ofta av med hjälp av självläkning, dvs tiden går och besvären klingar gradvis av.

Vid en traumatisk händelse kan dock denna bearbetningsförmåga sättas ur spel och upplevelsen ”fastnar” i minnet på ett sätt som leder till posttraumatiska symtom och påtagliga svårigheter i vardagen. Om du besväras av detta kan vi erbjuda behandling med hjälp av EMDR som är en evidensbaserad metod med dokumenterat goda resultat.

Coachning

Orion erbjuder coachning till privatpersoner. Begreppet coach kommer från idrottens värld och syftar till att hjälpa en person att nå ett önskat mål. Din coach fungerar som ett bollplank och ett stöd för att du så effektivt som möjligt ska nå ditt mål. Coachande samtal kan vara till hjälp i en specifik situation eller som en mer kontinuerlig kontakt som löper över längre tid.

Konsultation

Vi åtar oss konsultationsuppdrag för grupper och enskilda. Till skillnad från psykoterapi och handledning som är processinriktade verksamheter utgår konsultation från en mer specifik situation eller uppkommen frågeställning som kan vara relationell eller rent praktisk, men kanske bara kräver en eller några konsultationer för att klarläggas och redas ut.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Orion kan erbjuda behandling med hjälp av EMDR. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Ofta handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag, exempelvis våld, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

Du kanske känner av effekter av händelsen genom mardrömmar, ångest, påträngande minnen eller känslor som blir överväldigande och svåra att hantera. Detta kan ses som posttraumatiska symtom eller som normala reaktioner på en väldigt ”onormal” händelse och påverkar vår förmåga att hantera vardagen och leva ett bra liv. Det är vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva i förhållande till traumat som t ex ”Det var mitt fel” eller ”Jag är sämre än andra”.

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan som den traumatiska händelsen har på oss idag. Med rätt behandling kan hjärnan återfå sin förmåga till bearbetning och vanligen minskar då laddningen i bilderna och de känslor som är förknippade med traumat.

Metoden är evidensbaserad vilket innebär att den har vetenskapligt stöd vid PTSD (Post traumatiskt stressyndrom) och rekommenderas därför av Socialstyrelsen i deras ”Riktlinjer för behandling”. EMDR kan även tillämpas vid andra former av svårigheter som t ex vid ångest och panikkänslor samt vid svår sorg.