Vi specialiserar oss på handledning, utbildning, coachning, företagshälsovård och konflikthantering

Psykoterapigruppen Orion har ramavtal med flera kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm med omnejd vad gäller handledning av arbetsgrupper och chefer. Vi samarbetar också med privata företag och organisationer exempelvis med utbildning, handledning, coachning, konflikthantering och företagshälsovård.

Vi erbjuder handledning för arbetsgrupper både som ett verktyg att metodutveckla verksamheten men också för att värna den psykosociala arbetsmiljön, samarbetet, kommunikationen och lusten i arbetsgruppen.

Vi tillhandahåller även chefshandledning, enskilt eller i grupp. Det kan vara ett forum för chefer som vill utveckla sitt ledarskap till exempel utifrån en aktuell situation, en förändringsprocess eller vid konflikter och svårare personalärenden. Det brukar också fungera som ett stöd i att hantera egen stress som ofta kommer med chefsrollen.

För den anställde avtalar vi också om terapeutiska samtal vid svåra situationer i arbetet eller på hemmaplan som påverkar arbetsförmågan. Välkommen att kontakta oss för förfrågningar!

Handledning

Psykoterapigruppen Orion erbjuder kvalificerad handledning till arbetsgrupper inom landsting, kommunal verksamhet, privata företag, utbildningshandledning och handledning till ”steg 1-terapeuter” i grupp eller enskilt. Vi träffas på mottagningen eller på plats hos er. Handledningen utformas utifrån dina eller era behov och målsättningar.

Konsultation

Vi åtar oss konsultationsuppdrag för grupper och enskilda. Till skillnad från psykoterapi och handledning som är processinriktade verksamheter utgår konsultation från en mer specifik situation eller uppkommen frågeställning som kan vara relationell eller rent praktisk men kanske bara kräver en eller några konsultationer för att klarläggas och redas ut.

Coachning

Vi erbjuder coachning till såväl privatpersoner som till företag och organisationer. Ordet coach kommer från ungerskans kocsi och betyder häst och vagn, det snabbaste sättet att nå ett mål. Med coachning hjälper vi en person att på ett effektivt sätt nå ett speciellt mål. Det kan tex vara en chef som önskar utvecklas i sin chefsroll eller under en viss tid behöver stöd och ett ”bollplank” för att lyckas nå sitt mål.

Utbildning

Vi åtar oss gärna utbildningsuppdrag och medverkar kontinuerligt i olika pedagogiska sammanhang. Som exempel kan nämnas enskilda föreläsningar inom olika områden (t ex Anknytningsteori, Kris och Trauma, Storytelling, Systemteori, Familjeterapi) eller mer långsiktiga engagemang inom utbildningsverksamheter inom vård och omsorg eller socialt arbete. Samarbetspartners kan vara såväl kommuner och landsting som privata utbildningsinstitut eller arbetsgrupper. Ett exempel är grundläggande föreläsningar om Trauma som efterfrågats av såväl Skaraborgs kommun samt socialpsykiatrin i Årsta-Enskede-Vantör.

Företag / organisationer / kommuner / sdn vi jobbar med:

Sollentunahälsan
SOS Barnbyar
Socialhögskolan i Stockholm
Kris- och Traumacentrum
Ungstöd
Sankt Lukas i Stockholm
Stockholm Medical Office
Nämndemansgården

BUP
Contar utbildning AB
Stockholms Stad
Skaraborgs kommun
Socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantör
Botkyrka kommun
Familjestödsgruppen AB
Nynäshamns kommun

Huddinge kommun
Tyresö kommun
Farsta stadsdelsförvaltning
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
Polisen-Södertälje
Länsstyrelsen Stockholm
Brottsofferjouren Stockholms län