Hem2018-06-18T01:21:40+00:00

En liten mottagning med stor kunskap

Orion erbjuder både korttidsterapi och längre terapier. Du kan gå i terapi av olika anledningar exempelvis vid livskriser, relationsproblem, oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla eller mer existentiella funderingar. Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster inom terapi- handlednings- och utbildningsvärlden. Orions styrka är personlig kontakt, korta väntetider, minimal administration, bred kompetens och erfarenhet. Läs mer om våra tjänster här »

Företag och organisationer

Allt fler inser vikten av att chefer och anställda är friska och mår bra på sin arbetsplats. Utifrån era specifika frågeställningar skräddarsyr vi en insats där målen ofta handlar om förbättrad arbetsmiljö, ökad kunskap och större möjligheter att tillvarata de resurser som finns. Orion tillhandahåller kvalificerade tjänster till såväl kommuner och landsting, som till privata företag och organisationer.

Privatpersoner

Orion erbjuder individuell psykoterapi samt parterapi/familjeterapi. Vi kan även hjälpa till med individuell handledning eller coachning utifrån din yrkesroll. Målsättning med terapin formuleras av dig i samråd med din terapeut. Vi åtar oss även konsultationsuppdrag för grupper och enskilda. Välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller frågor!